Duben 2007

Jen tak na konec měsíce

30. dubna 2007 v 18:05 | Tia |  x Maagie.blog.cz
Dneska je:2007 tak zdar všem čarodějnicím a čarodějům!


Slovník CH - K

29. dubna 2007 v 13:18 | Tia |  Slovník Elfštiny

CH

chaluha - felpa, uilë
chápající - handa
chápat - hanya-
chápavý - handa
chladný - ringa
chladný (být chladný, o počasí) - nicu-, niqu-
chladný, neúprosný - sincahonda
chladit - nicu-, niqu-
chlapec - seldo
chléb - masta
chodidlo - tallunë
chodit - vanta-, linna-, lelya-, min.č. lendë
choroba - quámë, lívë
chorý - laiwa
chovatodpor - yelta-
chrabrost - cánë
chrám - corda
chránit - varya-, varna-
chrpa - menelluin
chřadnout - hesta-
chtíč - mailë
chtít, toužit, přátsi - mer-, min.č. mernë
chtítjít - mína-; (nějakým směrem nebo na nějaké místo) (wish to go) - mínanyë fumien = chci jít spát
chtivost - milmë, mailë
chtivý - mailëa
chumel - loctë
chutnat - tyav-
chuť - tyávë, pl. tyáver
chválit - laita-
chvat - rimpë, hortalë, hormë
chvátat - alac-
chvatný - tyelca
chvíle* - lúmë
chytit, lapit do pasti - atsa-
chytnout, uchopit - mapa-

I

ikdyž - elyë
imaginace - nausë, intyalë
intelekt - handelë
inteligence - handassë
inteligentní - handa
intuice - tercen
invence - Curwë

J

- konc. -n, -nye, -nyë
- ni; mi, mě, pro mě - nin
já ne- - avan (I won't)
já; dokonce i já, ještě já - inyë
jádro - talma
jak - manen
jako - ve
jáma - unquë
jáma, díra - latta
jaro (brzké) - coirë
jaro (pozdní) - tuilë
jas - rillë, rildë
jas, sláva - alcar
jas (hvězdný) - silmë
jasný - calima, calina
jazyk (anatom.) - lamba
jazyk, řeč - lambě
jazykovědec - lambengolmo
je - ná, ëa
je, jim (zájm. odvozené od oni) - te, konc. -t
jeden - er
jedenáct - minquë
jedině - erë, eressë
jedinec, muž či žena - quén, pl. queni
jediný - erya, er
jedlýkaštan - mavoisi tapatenda
jedna - minë
jednotvárný - lára
jehlice - erca
jehlice, brož - tancil
jehličnan - vinë, vinnë
jeho, její - konc. -rya
jekot - miulë
jelikož - an
jemný - maxa, tereva, moica, pasta
jemnýdéšť - timpë
jen - erë, eressë
jenom - erë, eressë
jeřáb - carnimírië
jeskyně - filya
jeskyně (malá) - rotto
jeskyně (umělá) - hróta
jest - ëa
jestli, jestliže - ai (en. if)
jestřáb, sokol - fion, pl. fioni, fiondi
ještě ty - elyë
ještě, potom - ento
ještě (jednou) - ata
jetel, červený - camilot
jezdec - roquen
jezdkyně - roquen
jezero - ailin, linya, ailo
jezero (studené, v horách) - ringë
jezírko - ailo
jezírko, horské - moilë
jídlo - apsa
jih - Hyarmen
jilm - alalmë, lalmë
jinovatka - niquis, niquessë
jiskra - tinwë, pl. tinwi
jiskřeníčepele - hyandarussë
jiskřit - ita-, tintila-, tin-
jiskřit, bíle - ninquita-
jíst - mat-
jistě, ano - tancavë
jistý - sanca
jít - lelya-, linna-, min. č. lendë, vanta-
jítpryč - auta-, min. čas avánië, ettul-
jméno - essë, pl. essi
jmenovat - esta-
jsem - ná
jsi - ná
jsme - nar
jsou - nar; ier, -ier
jsoucno - ëa
jste - nar
Jupiter - Alcarinquë

K

k - an
k, na, do - konc. -nna, pl. -nnar
k, směrem k - ana, na
kabát - vacco
kadeř - findë
kam* - manna
kámen - ondo, pl. ondor, sar
kámen, tvarovaný - ambal
kamenitý - sarna
kamínek - sar, pl. sardi
kamna - urna
kanál (vodní) - celma
kapat - lim-
kapička - liptë
kapka - limba
kapradí - filquë, filinquë, filimpë
kapradina, převislá - eldasilquë
kára - norollë
kaštan - mavoisi, alda mavoitë
kaštan, jedlý - mavoisi tapatenda
kazit - hasta-
každý - ilqua
každý, všichni - ilquen
kde - massë
kdo - man, mani
kdokoliv - aiquen
kdysi - yá
když - írë
keř - tussa
kéž - nai
kladivo - namba
klanětse - caw-
klátitse - linga-
klenba - rondo, coromindo
klenba, kupole - telluma
klenot - mírë, mir
klenutýstrop, střecha - rondo
klepat - tam-
klesat, zapadat - núta-
klesat, zapadat (o slunci) - númeta-, númenda-
klesnout - luvu-*
klesnout, prudce - talta-
klíčit - tuia-, tuima-
klid - sérë, quildë
klidný - pasta
kmen, parta - hostar
kniha - parma
kočka - mëoi
kočovný - ránen
koho? - manno
kokořík - quinquenna
koloběh, věk - randa
komnata - sambë, -san
komunikace - centa
komunikace myslí - osanwë-centa
končící - tyelma
končit - telya-, telu-
konec - metta, telma, tyel, mentë, telu, tyeldë
konečnéblaho - manar, mandë
konečně - yallumë*
konečný - telda, tyelima, métima
konstrukce - tanwë, curwë
konvalinka vonná - quiquilla
kopec - ambo, tundo
kopec; do kopce (příslovce) - ampendë
kopec, osamělý, izolovaný - tolmen
koruna - rië
korunovaný - rína
kořen (jedlý) - sulca
kost - axo, pl. axor
koule - coron
kousat - nac-
kousnout - nac-
kousnutí - nahta
kouzelník - sairon
kouzlo - lúcë
kouzlit - luhta-
kov - rauta, tinco
kovář - tanno
kožešina - helma
kráčet - vanta-, linna-, lelya-, min.č. lendë
kraj, okraj - rína
kraj, území - nórië
krájet - rista-
krajina, otevřená - latina
krajní - erúmea
král - aran
královna (ta, která je vznešená...) - tári
královský - aranítë
krása - vanessë
krásný - írima, pl. írimë, vanima, vanya, linda, calwa
krátký - sinta
kráva - yaxë, pl. yaxi
kreatura, silná a nepřátelská - rauco
krev - sercë, yár
krk - yatta, yat
kromě - hequa, ara
kroutit (se) - ric-
kroužit - hwinya-, pel-
krtek - noldarë, nolpa
kruh - cornë
kruhosudu - Máhanaxar (cizí slovo v Quenye, převzaté a adaptované z Valarin)
krůpěj - limba
krutý - nwalca
krysa - hyaro
krýt - tup-, telta-, halya-
křehký - tereva
křičet - rama
křídlo - ráma, pl. rámar
křik - nyalmë, rambë, yalmë
křik (vítězný) - yello
křivý - cauca
křížem, přes - arta
křížení, setkání (tří a více) - yomenië
křížit - tara-
který, která, které - ya; v kterém - yassë, v kterých yassen
kulatý - corna
kůň (rychlý, jezdecký) - rocco
kupa - hahta
kupa, hromada - cumbë
kupit (se) - hosta-
kupole, klenba - telluma, coromindo
kus - cirma
kusdřeva, hrubý - runda
kusdřeva, tvarovaný - pano
kůže - helma
kvést - lohta-
květ - lossë
květen - Lótessë
květina - lótë
květina s velkými jednotlivými květy - indil
kvil - miulë

Slovník Č - H

29. dubna 2007 v 13:14 | Tia |  Slovník Elfštiny

Č

čaj - tye
čára - tecco
čaroděj - istar, pl. istari, sairon
čas - lú
časně - arinya*
časný - arinya*
část - cirma
často - rimbo
častý - rimba
čelisti - anca
čelovojska - nehta
čepel (nože...) - hyanda
čepel, jejítřpyt - hyandarussë
černý - morna, pl. mornë
čerstvý - venya, wenya
červ - lókë
červen - Nárië
červenec - Cermië
červený - nasar, carnë
čestný - faila
či - var
čí - mano
čirý - poica
číslo - nótë
číst - cenda-
čistý - poica
člověk - Atan, pl. Atani
člun - luntë
čtverec - cantil
čtvrtek - aldúlya
čtyř- - can-
čtyři - canta
čumák - mundo

D

dále, pak, potom - ento
daleko - haiya, haira
daleko a široko - palan
daleko, stranou, pryč, za (příslovce) - oa, oar, öa, öar
daleký - haiya, haira
daleký, dálný - vaháya, vaihaiya
dálka - haiyassë
dar - anna, pl. annar
dárce, dárkyně - anto, antë
darebácký - raica
darovat - anta-, bud. čas antuva
dát - anta-, bud. čas antuva
dátdohromady - par-
dát najevo - tana-
datel - tambaro
dav - sanga
dávat - anta-, bud. čas antuva
dávattvar - tan-
dávat vodu - calpa-
dávno* - yárë
dávno - zadávnýchčasů - yalúmessë, yáressë
dávný - yára
dávný - yárëa, yalúmëa
dcera - yendë, yeldë, příp. -iel
dědic - aryon, haryon, hildë, hildo
definitivní - métima, tyelima
dech - sú, súlë
děkovat - hanta-
děkuji - hanta, hantalë, hantan*
dělat - car-, min.č. carnë; tan-
dělit - cilta-
dělit (se) - hyanda-
delta - etsir
démon - rauco
den - árë, pl árië, aurë, arë, ré, rë; ré (24 hodin, od západu do západu slunce); arya (12 hodin); sana (24 hodin)
den; v ten den - tárë
děs - caurë
deset - cainen
děsit se - aista-
děsivý - rúcima, aica
děsný - rúcima
déšť (jemný) - mistë, timpë
déšť (jemný, rosa) - rossë
devět - nertë
díkuvzdání - hantalë
díky* - hanta, hantalë, hantan
díl - cirma
díra, jáma - latta
díra, otvor - assa
dítě - hína, pl. híni; příp. -hin pro něčí dítě
dívatsena
(něco) - yéta-
dívka - konc. -wen
dívka - vendë, wendë
dívka (korunovaná) - riel, riellë
divočina - ráva
divoký - hravan, verca
dlaždice - ambal
dlít - mar-
dlouhý - anda
dlouze - andavë
dnes - sírë
dny, minulé, dřívější - yárë
do, dovnitř - minna, mir
do, na, k - konc. -nna, pl. -nnar
dobro, prospěch - alma, almië
dobrý (morálně) - manë
dobrý (o věcech či skutcích) - mára
docílit - rahta-
dodat - onot-
dodržovat - himya-
dodržující - himba
dohnat koho k čemu - or- (impersonální)
dohromady, spolu - -o, ó-
dokonce - elyë
dokončit - metya-
dokončit (intransitivní) - telu-
dokončit (transitivní) - telya-
dokud - tenna
dolík - unquë
dolů - undu, předp. undu-
domov, dům (někoho, osob...) - már
domněnka - intya
domnívatse - nam-
donucení - mausta
donutit - mauya-
donutit - or- (impersonální)
dopředu, podél - téra
dorazit - rahta-
dorozumívání - centa
doručit - col-
dosáhnout - rahta-
dospělost - vië
dospělý - vëa
dospělý muž - vëo, vëaner
dospět někam, k něčemu - rahta-
dost - fárë
dostačovat - farya-
dostat se někam - rahta-
dostatečný - fárea
dostatek - fárë
došek - tupsë
doušek - yulda, pl. yuldar
dout - súya-
dovednost - curwë, tanwë
dovedný - curu
dovést (někam) - tuca-
dovést do konce - metya-
dovnitř, do - minna, mir
dozadu - předpona nan-
drahokam - mírë, mir
drahý
- melda
drak - angulókë
drak (jiskřivý) - fëalókë
drak (ohnivý) - urulókë, pl. urulóki
drak (okřídlený) - rámalókë
dráp - racca
drápatý - raccalepta
dravý - hravan
drobitse - ruxa-
drobný - rincë, pl. rinci, titta
drsný - norna, tarya
dryáda (luční) - nandin
dryáda (lesní) - muž. tavaro, žen. tavaril, pl. tavarni
držet - mapa-
držet, vlastnit - col-
držet se koho/čeho - himya-
držící - himba
držitel - colindo
dřevo - tavar
dřevo, hrubýkus - runda
dřevo, tvarovanýkus - pano
dřímající - lorda
dřímat - muru-
dřímat, snít - lor-
dřímota - murmë
dřít se, pracovat - móta-
dříve - yá
dřívější - yara
dub - norno, nornë, nor
duben - Víressë
duha - helyanta, helyanwë ("most na obloze")
duch - fairë, pl. fairi
duch (obecně) - fairë, pl. fairi
duch (v člověku, osobě) - fëa, pl. fëar
duchlesa - muž. tavaro, žen. tavaril, pl. tavarni
duchluk - nermi, pl. nermir
duchmoře - falmar, pl. falmari, falmarin, pl. falmarindi
duchpřírody - nandin
dům - coa, car
dumat - luvu-
dunění - rávëa
dunící - rávëa
dusit (se) - quor-
dusný - lumna
duše - fëa, pl. fëar, súlë
duše (metaforicky) - coacalina (světlo domu)
dutina, lůno - súma
dutý - ronta, rotwa, unqua
důvěrný, známý - moina
důvtipný - finwa
dužnatý - sarqua
Dvastromy - žalozpěv pro ně - Aldudénië
dvanáct - rasta
dvojče - onóna, pl. onóni
dvojí - atwa, tanta
dvojitý - atwa, tanta
dvojnásobný - atwa, tanta
dvorec - paca
dvůr - paca
dýchánek - taran, tarambo
dýchat - súya-
dychtit (po něčem) - milya-
dýka - sicil
dým - usquë
džus - sáva
dus (hustý) - pirya

E

elegie - nainië
elementární - essea
elf - Quendë, pl. Quendi
elf (šedý) - Sinda, pl. Sindar
elf (vznešený) - Elda, pl. Eldar
elf, elfskýmuž - quendu, pl. quendur
elfka, elfskážena - quendi, pl. quendir
elfové - Minnóna, pl. Minnónar (prvně narození)
elfové a lidé - Eruhíni ("děti Eruovy")
elfové (vznešení) - Tareldar
elfskářeč - Quenya lambë
elfský - Quenderin, Quendian, Eldarin
elfskýjazyk - Eldalambë
elfskýnárod - Eldalië
elfština - Quenya
energie, vitalita, síla - tuo
éter - ilmen
existovat (od přírody nebo z dlouhého vymezného času) - eä
expanzivní - palla

F

fantazie - nausë, intyalë
fauna - celva
fialka - helinillë
flétna - simpina, simpa
flora - olva
fonetický - hlonítë
fontána - ehtelë
formovat - cat-
foukající - hlápula
foukat, vát - hlapu-, súya-
fyzickáhmota - erma, orma
fyzický - sarcuva

G

gong - tombo
gramatika - tengwesta

H

had - leuca, lókë
hádat - intya-
hádatse - costa-
hádka - costa
hák - ampa
hala - mardë
harfa - nandë, maláharfa - nandellë
harfeník - nandaro
hasnout - quel-
háv - vaima
helma - cassa
historka
- quentalë
hladký - pasta
hlas - óma
hlava - cár
hle! - aiya!
hleď!, hle! - ela!
hledět - cen, bud. č. cenuva
hlídaný, vězněný - manda
hlídač - tirno
hlídání - tirmë
hlídat - tir-
hlídka (abstr.) - tirmë
hliněný - cemina
hloh - ectar, pinectar, pipinectar
hložinka, plod hlohu - piopin, pipin
hluboký - nura, tumna
hluk - nyalmë, yalmë
hluk, burácející, hřmící, rachotící - rávë
hmotný - sarcuva, sarqua
hnědočerný - varnë
hnusný - sancë
hnusitsi - feuya-, yelta-
hnusný - yelwa
hodina - lúmë
hodnost - tyellë, pl. tyeller
hojit (se) - envinyata-
hojivámast - lipsa
hojný - úvëa
holub - cu
holubice - cua
hon - raimë
honit (se; za něčím) - roita-
hora - oron, pl. oronti
horko - úrë
horký - saiwa
horký - být horký - ur, úr
horskéjezírko - moilë
hoře - nyérë
hořet - urya-
hořet - usta- (trans.)
hořký - sára
hospodářství - osta
hostina - taran, tarambo
houba - hwan, pl. hwandi, telumbë
houf - sanga
hra - tyalië
hranalyru - salmë
hradba - ramba
hradbaapříkop - ossa
hrách - orivainë
hrana - rína
hranice - réna, rína
hrátna harfu - nanda-
hrát na píšťalu - sip-
hrbáč - cauco
hrbatý - cauca
hrdina - callo
hrdlo - lanco
hrnčíř - cemnaro
hrob - noirë, pl. noiri, sapsa
hrobka - noirë, pl. noiri
hromada - cumbë, hahta
hromobití - raumo
hrot - nasta
hrozen (květů) - wingë
hrozitse - aista-
hrozný - aica, rúcima, sancë
hrubý - tarya
hrůza - caurë
hrůza - ossë
hřát - ur-, úr-
hřbetruky - cambë
hřeb, hřebík - taxë
hřmění - rávë
hřmící - rávëa
hučet (vítr) - lausta-
hudba - lindalë, lindelë
hvězda - elen, pl. eleni
hvězdnésvětlo - ilmë
hvězda (poet.) - él, éli
hvězdný - elenya, elda, elena
hvozd - taurë
hybnásíla, mužčinu - tyaro
hýření, pitka - yulmë
hyzdit - hasta-

Slovník A - C

29. dubna 2007 v 13:12 | Tia |  Slovník Elfštiny

Česky - Quenya


Zájmena

29. dubna 2007 v 12:42 | Tia |  Elfština

Zájmena

Elfí překlad

já - mně - můjni / konc. -nyë - nin - konc. -nya
ty - tobě - tvůjle / konc. -lyë - len - konc. -lya
on - jehoso / konc. -ro - konc. -rya
ona - jejísë / konc. -rë - konc. -rya
to - tohota / konc. -s - konc. -rya
my - nás - nášme / konc. -mmë - men - konc. -mma
vy - vás - váškonc. -lyë - tye - konc. -lya
oni, ony, ona - je - jejichkonc. -ntë - te - konc. -nta
kdoman
tento, ten apod.sina
tamten, tamhleten apod.tana
tito, tyto apod.sinë
tamti, tamty apod.tanë

Svátky

29. dubna 2007 v 12:41 | Tia |  Elfština

Svátky

Elfí překlad

První den rokuYestarë
Poslední den rokuMettarë

Dny v týdnu

29. dubna 2007 v 12:40 | Tia |  Elfština

Dny v týdnu

Elfí překlad

PondělíElenya
ÚterýAnarya
StředaIsilya
ČtvrtekAlduya
PátekMenelya
SobotaValanya
NeděleËarenya

Rasy

29. dubna 2007 v 12:39 | Tia |  Elfština

Rasy

Elfí překlad

ElfQuendë, Elda (vznešený elf)
KentaurRoccatan
TrpaslíkCasar, Nauco
SkřítekPicinauco
Půlčík, HobitPerino
PůlelfPerelda
ČlověkAtan
Ork, SkřetOrco

Povolání

29. dubna 2007 v 12:38 | Tia |  Elfština

Povolání

Elfí překlad

Sicco (dosl. "krvavý stín")Sercelëo
BardLindo
DruidTaurendil
HraničářTaurohtar
Zloděj (dosl. "ruka stínu")Málëo
VálečníkOhtar
ŠermířMacar
KouzelníkIstar

Světové strany

29. dubna 2007 v 12:37 | Tia |  Elfština

Světové strany

Elfí překlad

SeverFormen
JihHyarmen
VýchodRómen
ZápadNúmen

Kouzla

29. dubna 2007 v 12:36 | Tia |  Elfština

Kouzla

Elfí překlad

Mrak smrtiLumbo fírëo
Rozptyl kouzlaWinta lúci
Duševní rozštěpHyanda ósanwëo
Kulový blesk / Ohnivá kouleCorna íta / Nárëa coron
ŠtítTurma

Válečné pokřiky

29. dubna 2007 v 12:34 | Tia |  Elfština

Válečné pokřiky

Elfí překlad

Smrt našemu nepříteli (našim nepřátelům)!Fírë cotumonyan (cotumonyain)!
Smrt nepříteli (nepřátelům) Elfů!Fírë cotumon (cotumoin) Eldaron!
Budu tě/vás pronásledovat do smrti a dálRoituvanyë tye tenn' qualmë ar ento
Smrt skřetům !Fírë orquin!

Negativní oslovení

29. dubna 2007 v 12:28 | Tia |  Elfština

Negativní oslovení

Elfí překlad

Odporný/-á(-í/-é)Saura(-ë)
Zlostný/-á(-í/-é)Aharwa(-ë)
Krevsající (pl.)Sercesusúcala(-ë)
Temný/-á(-í/-é)Morna(-ë)
Prolhaný/-á(-í/-é)Fúrima(-ë)
Nechutný/-á(í/-é)Yelwa(-ë)
Obávaný/-á(-í/-é)Rúcima(-ë)
Zlý/-á(-í/-é)Ulca(-ë)
Strašný/-á(-í/-é)Aica(-ë)
Nepoctivý/-á(-í/-é)Raica(-ë)
Nepřátelský/-á(-ští/-é)Cotya-(ë)
Ledový/-á(-í/-é)Helca(-ë)
Neduživý/-á(-í/é)Engwa(-ë)
Dravý/Zbrklý/-á(-í/-é)Hravan(i)
Můj nepřítel (Mí nepřátelé)Cotumonyar
Starý/-á(-ří/-é)Yárëa(-ië); Yerna(-ë)
Mlčenlivý/-á(-í/-é)Quildima
Trýznitel(-é)Nwalmo(r)
Vzpurný/Neochotný/-á(-í/-é)Avar(i)
Divoký/-á(-cí/-é)Hravan(i)

Kladná oslovení

29. dubna 2007 v 12:27 | Tia |  Elfština

Kladná oslovení

Elfí překlad

Starodávný/-á(-í/-é)Yára
Vousatý/-á(-í/-é)Fangarwa
Nepřítel mého nepříteleCotumo cotumonyo
Přítel mého příteleNildo nildonyo
Přítel(Přátelé)Nildo(r)
Malý otec (dospělý trpaslík)Pitya atar
Láska mého životaMelmë cuilenyo
Milovaný/-á(-í/-é)Melda(-ë)
Věrný/-á(-í/-é)Vórima(-ë)
Čestný/-á(-í/-é)Faila(-ë)
Mocný/-á(-í/-é)Meletya(-ë); Taura(-ë)
Můj/Má drahý/-áMeldanya
Můj šampiónAratonya
Můj/Má přítel/-kyněNildanya
Mí přáteléNildinyar
Má paníHerinya
Můj paneHerunya
Čistý/-á(-í/-é)Poica(-ë)
Krátký/-á(-cí/-é)Sinta(-ë)
Velký/-á(-cí/-é)Alta(-ë)
Udatný/Chrabrý/Statečný/-á(-í/-é)Verya(-ë), Canya(-ë)
Jasnovidný/-áTercenya
Moudrý/-á(-ří/-é)Nolda(-ë), Istima(-ë)
Pozn.: pokud se příd. jméno používá jen jako samotné oslovení, koncovka není (-ë) ale (-ar)Např.: Stateční přátelé! = Veryë nildor!
ale oslovení Věrní! = Vórimar!

Obecné fráze

29. dubna 2007 v 12:26 | Tia |  Elfština

Ostatní obecné fráze

Elfí překlad

Já nemluvím quenijskyÚquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny)Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přáníNés írenya
Až (tady) skončím/-eÍrë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnostTula, taranna matiën ar suciën
PříchodTullë
Hodně štěstíHost' alassë
Vem(-te) místoHara sinomë
Podrž mi toMapa sina nin
Jdu do postele (spát)Lelyan' fumien
Já to (ne-)chciLá merenyes
Mám žízeňNányë fauca
Jsem tvým služebníkemNányë lendur
Nemám zájemUmin tira
Našel jsem toUtúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad)Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvěSintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlatoFindesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdyTula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás)Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel!Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát)Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdciHarminyë annalyar indonyassë
Půjdu prvníLinnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvitMerenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu)Merenyë (limpë / miruvórë)
UstupujiLavanyë
Když si přeješ(-jete)Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přáníNés írenya
Pohledný / OšklivýVanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečemQuinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle)Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám)Hantanyë len
To nebylo dobréÚmes mára
Bude toho dost (bude to stačit)Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřetAmmára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunciAxor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvěUndulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteliMantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlíMantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) měQuellelyë ni
Tvoje (Vaše) volbaCilmelya

Příkazy

29. dubna 2007 v 12:25 | Tia |  Elfština

Obecné příkazy

Elfí překlad

Slyš! Poslouchej!Lasta!
Nedělej to!Ava cárë!
Stůj! Přestaň!Hauta!
Otevři (se)!Panta!
Á! Našel jsem (to)!Yé! Utúvienye(s)!
Chvála!Laita!
Buď(-te) potichu (zticha)Nai quildë
Zůstaneme zdeMaruvalmë sinomë
Pojď(-te) semTula sinomë
Jdi (Jděte)Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohniTula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je)Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strachAva aista
Chraň(-te) jeVarna te
Pronásleduj(-te) (je / to)Roita (te / ta)
Dej(-te) mi toAnta ta nin
Jdi (Jděte) pryčAuta
Zmiz (-te)Heca
Následuj(-te) měHilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou)Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te)Alaca
Zabij(-te) (to / ho)Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor!Tira!
Nauč se svá kouzla (zde)Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tadyQuila sinome
Vezmi (Vezměte) si toMapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověstNyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi prvníLinna yesta

Zvolání

29. dubna 2007 v 12:25 | Tia |  Elfština

Obecná zvolání

Elfí překlad

Ah! Ach!Ai!
Hle! Sláva!Aiya!
Konečně!Yallumë!
Hle, hory mého domova!Aiya, oronti márinyo!
Den přišel!Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel!Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí!Auta i lómë!
Den zas přijde!Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách!Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!)Yé!
Ano!Tancavë!
Ne!Lau!
Děkuji! Díky!Hanta!
Děkuji mnohokrát!Hanta rimbevë!
Je to past!Ta ná neuma!
Podívej(-te)!Ela!
Teď!Sí!
Ó!A!
Jdi (Jděte) pro to!Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)!Tapa (ta)!
To bolí!Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a plážeNai árë laireo caltuva falassinnar

Otázky

29. dubna 2007 v 12:20 | Tia |  Elfština

Obecné otázky

Elfí překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo?Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)?Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)?Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)?Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi?Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)?Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)?Vestalyë?
Mluvíš elfsky?Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat?Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)?Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)?Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho?Manen andave?
Jak?Manen?
Dlouhá cesta?Anda tië?
Půjdeme (na lov)?Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno?Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš?Ma tánalyë?
Co jsi říkal?Ma quentelyë?
Co (za to) chceš?Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal?Ma tannelyë?
Co je to?Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle?Ma ná sinat?
Co?Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)?Malúmë autalyë?
Kdy?Malúmë?
Odkud jsi (jste)?Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)?Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)?Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)?Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme?Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo?Mallo túles?
Kde je sraz?Massë ná omentië?
Kde?Massë?
Který?Ma?
Kdo je vůdce?Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)?Ma (ná / né) ta?
Kdo?Man?

Urážky

29. dubna 2007 v 12:19 | Tia |  Elfština

Urážky

Elfí překlad

Zbabělý(-í) pse (psi)Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel)Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel)Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka)Auta miquva orco
Nenávidím těTevinyë le
Naslouchej mému smíchuLasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusyÚvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba)Yondo lócion
Jsi otrokem své představivostiNályë mól nausëlyo
Hnusíš se miLe feuya nin
Jsi škaredýNályë úvanima
Tvá hlava je prázdnáCárelya ná ronta

Poklony

29. dubna 2007 v 12:15 | Tia |  Elfština

Poklony

Elfí překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťastenOi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečníkNályë taura ohtar
Jsi zručný lučišníkNályë curu quingaro
Jsi krásný/-áNályë vanima
Dobře jsi udělal/-aCarnelyë máravë
Tvá krása jasně záříVanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lvíIndolya ná ve ráva