Elfská jména

20. března 2008 v 21:31 | Tia |  Elfové
Omlouvám se, aleněkterá jména tu bohužel nejsou...

A

Adam Carnicemeno (červená hlína)
Adéla Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)
Adolf Arnarmo (urozený vlk)
Agáta Manë (dobrá)
Ágnes Poicë (čistá)
Albert Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)
Alberta Arcalimë (vznešená+zářící)
Albína Fánë, Ninquë, Lossë (bílá)
Alena Mindë (věž)
Aleš Restalon (pomáhající)
Alexandr Atanvarno (ochránce lidí)
Alexandra Atanvarnë (ochránkyně lidí)
Alfréd Querrestalo (elfí pomoc)
Alice Arnostalë (vznešený typ)
Alois Noldo, Sailon (moudrý)
Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)
Ambrož Ilfirino (nesmrtelný)
Anastázie Ortainë (povstalá)
Anděla Aini (dobrý duch)
Andrea Vea, Veassë (dospělá)
Anežka Vendië, Vénië (neposkvrněná)
Anna Maxë, Maxië (milost)
Antonie Lótë, Lóta, Lótiel (květina, dcera květin)
Antonín Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)
Arnold Sorontur (pán orlů)
Arnošt Faileon (čestnost)
Artur Morco (medvěd)
August Alcarin, Alcarinquo (slavný)
Augusta Alcarinquë (slavná)
B
Barbora Ettelwen, Ettelëa (cizí)
Bartoloměj Mahtyondo (bojovný syn)
Beáta Alassëa (šťastná)
Bedřich Sérenalyo (bohatý mírem)
Benedikt Laitaino (požehnaný)
Benedikta Laitainë (požehnaná)
Bernard Morcotulco, Morcotulcon (silný jako medvěd)
Berta Alcarinquë (skvělá)
Blanka Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)
Blažej Néco, Nécon (mdlý)
Blažena Alassëa, Alassië (šťastná)
Bohumil Erummeldon (bohu milý)
Bohumír Eruséro (mír bohu)
Bohuslav Erumelindo (ctící boha)
Boleslav Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)
Bonifác Márambar (dobrý osud)
Boris Mahto (bojuj)
Bořivoj Hortamo (usilovat)
Božena Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)
C
Cecílie Úcenimë (nevidomá)
Ctibor Failo (čestný)
Ctirad Failon (čestný)
Cyril Heru, Herumo, Hermo (pán)
D
Dagmar Aurewen, Aurië (denice)
Dalibor Stamahto (braň boji)
Daniel Erunámo (bůh (je můj) soudce)
Daniela Erunámë (bůh (je má) soudkyně)
David Meldon (milovaný)
Denis Eruner (boží muž)
Denisa Erunis (boží žena)
Diana Erumë, Eruwen (božská)
Dobroslav Mano (dobrý)
Dominik Héro, Heruo (pána - 2.p.)
Dominika Herio (paní - 2.p.)
Doris Annanis, Annis (dar-žena)
Dorota Eruannë (boží dar)
Doubravka Tavarillë (lesní žínka)
Dušan Fëo, Feon (duše)
E
Edita Alyohtë (bohatá válka)
Edmund Tauravarno (mocný ochránce)
Eduard Alyavarno (bohatý ochránce)
Egon Hyando (čepel)
Eleonora Erucálë (bůh (je mé) světlo)
Eliška Eruvérë, Eruvanda (bůh (je) přísaha)
Elvíra Ilyavarnë (ochránkyně všech)
Ema Meldë (milovaná)
Emanuel Erumesson (bůh v nás)
Emil Mótimo (pracovitý)
Erik Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)
Erika Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)
Ester Elenë (hvězda)
Eva Cuilë (živá, žijící)
Evžen Arto, Máranóno (urozený)
Evženie Artë, Máranónë (urozená)
F
Felix Alasseo, Alasseon (šťastný)
Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)
G
Gabriel Eruner (boží muž)
Gabriela Erunis (boží žena)
H
Hana Írimë (líbezná)
Helena Alcë, Alcië (paprsek)
Helga Ainë, Airë (svatá)
Herbert Alcohtar (skvělý válečník)
Hilda Ohtë, Mahtalë (válka, boj)
Hubert Veryóro, Canyóro (smělost ducha)
Hugo Óron, Óro (duch, mysl)
Hvězdoslav Elenillo, Elillo (z hvězd)
Hynek Martur (vládce domu)
I
Ida Mótë, Mótië, Mótarë (práce
Igor Tíralo (hlídající)
Ilona Alcë, Alcië (paprsek)
Irena Sérë, Sérië (mír)
Irma Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)
Ivan Erumaxo (bůh (je) milostivý)
Ivana Erumaxë (bůh (je) milostivý)
Ivo Quingar (lučištník)
Izabela Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)
J
Jáchym Eruntáro (bohem vyvýšený)
Jakub Attanóno (druhorozený)
Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)
Jana Erumoicë (bůh (je) milostivý)
Jarmila Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)
Jarolím Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jaromír Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)
Jeremiáš Erortano (bohem povýšený)
Jeroným Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jindřich Pandatur,Corintur (vládce otčiny)
Jindřiška Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)
Jiří Cemmótar (rolník)
Jiřina Cemmótarë (rolnice)
Josef Eruntano (stvořený bohem)
Josefína Eruntanë (stvořená bohem)
Julie Findë (vlasatá)
Julius Findo (vlasatý)
Justýn Failo (spravedlivý)
Justýna Failë (spravedlivá)
K
Kamil Cordandur (chrámový služebník)
Kamila Cordandurë (chrámová služebnice)
Karel Mirimo, Mirimon (svobodný
Karin Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)
Karolína Mirimë (svobodná)
Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)
Klára Calimë (jasná)
Klement Failo, Failon (čestný)
Konstantin Voronwë, Vorindo (stálý)
Kristián Laivino, Laivindil (křesťan)
Kristýna Laivinë (křesťanka)
Květa Lossë (květ)
Květoslav Losso (květ)
Kvido Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)
L
Lada Wendë (panna, dívka)
Ladislav Valcar (slavný vládou)
Laura Apairë, Túrë (vítězství)
Lea Vercayaxë (divoká kráva, gazela)
Lenka Alcinë, Alciellë (malý paprsek)
Leo, Leoš Rávo (lev)
Leona Rávë, Ravennë (lvice)
Leopold Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)
Libor Írimo (líbezný)
Libuše Írimë (líbezná)
Linda Linda, Lindë (krásná)
Lucie Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)
Luděk Alcarohtar (slavný válečník)
Ludmila Liemmeldë (lidu milá)
Ludvík Alcarohtar (slavný bojovník)
M
Magdalena Mindë (věž)
Marcel Mahtarin (malý bojovník)
Marcela Mahtarincë (malá bojovnice)
Marek Mahtaito (bojovný)
Marie Erummeldë (milovaná bohem)
Markéta Marilla, Marillë (perla)
Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)
Martin Mahtion (bojovný)
Martina Mahtiel (bojovná)
Matěj Eruanno, Erunno (boží dar)
Matouš Eruanno (dar boží
Matylda Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)
Michael Eruvëo (podobný bohu)
Michaela Eruvië (podobná bohu)
Mikuláš Túrelio (vítězství lidu)
Milada Nessa, Nessë, Nessië (mladá)
Milan Nildon (přátelský)
Milena Meldë (milovaná)
Miloš Meldon (milovaný)
Miriam Erummeldë (milovaná bohem)
Monika Eressië, Eressiel (osamělá)
N
Naděžda Estel (naděje)
Natálie Nostië (narozeniny)
Nikola Túrelië (vítězství lidu)
Nora Failë (čest)
O
Oldřich Almatur, Alyatur (bohatý vládce)
Olga Ainë (svatá)
Ondřej Poldo (statný)
Oskar Eruecco (boží oštěp)
Ota, Oto Almion (štěstí)
Otakar Almatir (majetek střežící)
Otokar Almatir (majetek střežící)
Otýlie Almallë (malý majetek)
P
Patricie Tárë (urozená)
Patrik Táro (urozený)
Pavel Pityon, Titton (malý)
Pavla Pitye, Tittë (malá)
Petr Sardo (skála)
Petra Sardë (skála)
R/Ř
Radek Valinalo (radující se)
Radim Alassëon, Almáreon (radostný)
Radovan Almacollo (přinášející dobro)
Regina Tári (královna)
Renata Atanónë (znovuzrozená)
René Atanóno (znovuzrozený)
Richard Nornotur (tvrdý vládce)
Robert Alcarcalimo, Alcarinquo (slávou ozářený)
Roland Alcarnor (slavná země)
Rudolf Alcarnarmo (slavný vlk)
Rút Sermë, Osellë (přítelkyně, společnice)
Růžena Lossë, Losillë (růže)
Řehoř Tirno (ostražitý)
S/Š
Sandra Nerivarnë (ochránkyně mužů)
Sára Aranel (princezna)
Šárka Oronis, Oroniel (hora, návrší)
Silvestr Taurino (lesní)
Silvie Tavarillë (lesní žínka)
Simona Lastë, Lastië (naslouchající)
Soběslav Eraxanto (svůj vlastní zákonodárce)
Soňa Nolmë (moudrá)
Stela Elen, Ellë (hvězda)
Svatava Ainë (svatá)
Svatopluk Almassetur (silný v dobru)
Šimon Laston (naslouchající)
Štěpán Nacil, Nacilo (vítěz)
Štěpánka Nacilë (vítězka)
T
Taťána Ciltallë, Ciltindë (rozdělující)
Teodor Eruanno (boží dar
Tereza Turmë, Turmawen (záštita)
Tibor Failon (čestný)
Tomáš Onóno (dvojče)
U
Uršula Morcë, Morcellë (medvědice, malá medvědice)
V
Václav Yontalcar (více slavný)
Valdemar Alcarintur (slavný vládce)
Valentýn Tulco (silný)
Valentýna Tulcë (silná)
Vasil Arno, Arnon (královský)
Vavřinec Túrion, Túron (vítězství)
Věra Estel, Estellë (víra)
Veronika Eamë (učednice páně)
Viktor Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo (vítěz)
Viktorka Maparë, Nacilmë (vítězka)
Vilém Selmacas (vůle (mi je) helmicí)
Vincenc Túraldo (vítězící)
Viola Helinillë (fialka)
Vít Alassëon (veselý)
Vítězslav Alcarnacil (slavný vítěz)
Vladimír Séretur (vládce míru)
Vladislav Alturmenon, Valcar (slavný vládou)
Vlasta Valië, Vallë (moc)
Vlastimil Valmelindo (milující moc)
Vojtěch Hossentulton (útěcha vojsku)
Y
Yveta Tamurilë (tis)
Yvona Tamurilë (tis)
Z/Ž
Zbyněk Ahantuon (síla zlosti)
Zdeněk Alcarmo (tvůrce slávy)
Zikmund Túrevarno (ochránce vítězství)
Zlata Laurië, Laurë (zlatá)
Zoe Cuilë (život)
Zora Auressel, Auressellë (jitřenka)
Zuzana Indil (lilie)
Žaneta Erumaxë, Erumaxillë (bůh (je) milostivý)
Žofie Nóliel, Nolwë (moudrost)
 

64 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Učíš se/ umíš mluvit Elfsky?

Ano, umím 10.1% (245)
Ano, učím se 20.7% (503)
Ne, ale jdu to hned zkusit 25.6% (623)
Ne 12.6% (307)
Ne, na co by mi byla panebože "Elfština" 19.3% (469)
Nemám na to podmínky :-( 11.7% (284)

Komentáře

Zobrazit vše (246)
Zobrazit starší komentáře

201 winxkaja winxkaja | Web | 10. listopadu 2014 v 18:29 | Reagovat

AHOJ!!!
Na generátoru elfích jmen mi vyšla úplná PITOMOST :/ ale tady je super :D

202 Martina Martina | 30. ledna 2015 v 12:17 | Reagovat

Jak se elfsky řekne Jaroslav? :)

203 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 2. července 2015 v 16:57 | Reagovat

Hello!

204 julie julie | 6. srpna 2015 v 21:28 | Reagovat

[53]: Sprotší to ještě nešlo!!!!

[55]: :-!

205 K. K. | Web | 19. srpna 2015 v 0:25 | Reagovat

[76]: Vždyť jméno Kateřina tam je. A jméno Vanda je v [33]: ;-)

206 K. K. | Web | 19. srpna 2015 v 0:33 | Reagovat

[137]: Je to tam, ale špatně zařazeno podle abecedy. To kdyby někdo opravdu hledal, tak by našel. :D

207 Hawaii Hawaii | E-mail | Web | 28. srpna 2015 v 9:57 | Reagovat

[21]: Tak se koukni na tvrdé Y tam je Yveta.(:

208 sandra.P. sandra.P. | E-mail | 16. září 2015 v 18:02 | Reagovat

Prosím nevíte někdo jak je Elfsky Ingrid?

209 Kačka 11 let Kačka 11 let | E-mail | 15. prosince 2015 v 17:49 | Reagovat

Jé já jsem prý cudná.Podle pravdy jsem ale spíš opak :-D

210 keki keki | E-mail | 19. ledna 2016 v 16:50 | Reagovat

Ehm nevite nekdo jak se.rekne kevin? :-?

211 rikki rikki | 7. února 2016 v 12:02 | Reagovat

Jsem Teodora xD

212 talc talc | Web | 5. října 2016 v 18:37 | Reagovat

komerční banka půjčka gaudeamus 8-O

213 Zuzka Zuzka | E-mail | 12. března 2017 v 11:41 | Reagovat

Indil?! :-!  O_O  :-?

214 cialis cialis | E-mail | Web | 14. března 2017 v 7:04 | Reagovat

Hello!

215 Onlinepboisy Onlinepboisy | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 17:31 | Reagovat

we choice genuine cialis 5mg

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>online cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">discount cialis</a>

    cialis gunstig bestellen

216 Gavrilaboisy Gavrilaboisy | E-mail | Web | 3. května 2017 v 19:42 | Reagovat

look here cialis sale

      http://canadacialisnvz.com/ - buy canadian cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">tadalafil</a>

    cialis vista

217 Andyboisy Andyboisy | E-mail | Web | 8. května 2017 v 16:41 | Reagovat

cheap brand viagra europe

      <a href=http://viagraonlinenvz.com/>generic viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinenvz.com/">generic viagra</a>

    can a young adult get a viagra

218 Elleboisy Elleboisy | E-mail | Web | 11. května 2017 v 13:42 | Reagovat

top cash advance Huntington Beach California

      http://loanbadoknpz.com/ - payday loans online

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">cash loans</a>

    self certified personal loans

219 Davidboisy Davidboisy | E-mail | Web | 14. května 2017 v 6:57 | Reagovat

generisk viagra

      http://viagrabuytoday.com/ - buy viagra

    <a href="http://viagrabuytoday.com/">viagra</a>

    pilule viagra bleue en inde

220 Drewboisy Drewboisy | E-mail | Web | 18. května 2017 v 2:11 | Reagovat

usefull link cialis england

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">buy cialis</a>

    order cialis safely online

221 Drewboisy Drewboisy | E-mail | Web | 19. května 2017 v 1:27 | Reagovat

cialis pas cher en pharmacie

      <a href=http://buycialisizronline.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">order cialis</a>

    look there get cialis fast

222 Valeryboisy Valeryboisy | E-mail | Web | 20. května 2017 v 3:24 | Reagovat

cialis airmail tabs

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cialis cheap</a>

    cialis 2.5 mgm only

223 Piannoboisy Piannoboisy | E-mail | Web | 20. května 2017 v 13:44 | Reagovat

cialis average price 10mg

http://buycialisfrx.com/ - buy cialis online

<a href="http://buycialisfrx.com/">cilais price </a>

generic cialis sublingual

224 Annieboisy Annieboisy | E-mail | Web | 20. května 2017 v 23:03 | Reagovat

viagra cost walgreens,

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">online viagra</a>

    opiniones viagra generico

225 Milesboisy Milesboisy | E-mail | Web | 20. května 2017 v 23:35 | Reagovat

i use it viagra generic online

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> viagra coupon</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> viagra coupon</a>

    viagra 79

226 generic generic | E-mail | Web | 23. května 2017 v 3:08 | Reagovat

Hello!

227 Sethboisy Sethboisy | E-mail | Web | 23. května 2017 v 21:23 | Reagovat

the best place cialis overnigh

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis online</a>

    cialis soft tab

228 Annboisy Annboisy | E-mail | Web | 26. května 2017 v 1:08 | Reagovat

where buy cialis in new york

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    cialis generika apotheke

229 Vasilyboisy Vasilyboisy | E-mail | Web | 26. května 2017 v 22:17 | Reagovat

viagra generique 150mg

      http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra generic

    <a href="http://viagrasoftrxtabs.com/">generic viagra</a>

    wholesale viagra 15 pills

230 Alexeyboisy Alexeyboisy | E-mail | Web | 2. června 2017 v 20:34 | Reagovat

follow link cialis cheep

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis 10mg</a>

    cialis es para mujeres

231 Liosboisy Liosboisy | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 0:29 | Reagovat

cialis overnight delivery

      http://genericialisasonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis</a>

    generic cialis prescriptions

232 Refolboisy Refolboisy | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 4:05 | Reagovat

viagra sklep

      http://buycheapviagralk.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> generic viagra</a>

    embarrassed to buy viagra

233 Yuliaboisy Yuliaboisy | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 20:22 | Reagovat

average cost of cialis 5mg

      http://canadiangcialisonline.com/ - tadalafil online

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">generic cials</a>

    billige cialis generika

234 AlmertSon AlmertSon | E-mail | 8. srpna 2017 v 1:10 | Reagovat

cialis 5mg canada announcements
http://cialis.withoutdoctorprescription.net - cialis without a doctor's prescription  cialis dosage 30 mg yabb
<a href="http://cialis.withoutdoctorprescription.net">cialis without a doctor's prescription</a> - cialis compatible prozac
aspirin and ed

235 Gelesboisy Gelesboisy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:52 | Reagovat

cialis 5mmg

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis online</a>

        canada price cialis

236 BrandonZiced BrandonZiced | E-mail | 17. října 2017 v 16:14 | Reagovat

Mlvxrlskf
Хочу купить в интернет магазине <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> кожaные шaнель, Хочу купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> 2017

237 Duanegox Duanegox | E-mail | Web | 24. října 2017 v 9:52 | Reagovat

Lo Где я могу купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> кожa wanlima
, Интернет магазин <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> каталог кожгалтерейной фабрики в медведково

238 Jaroslav VII. Jaroslav VII. | E-mail | 16. února 2018 v 14:24 | Reagovat

Zdravím. Nevíte jak se řekne v elftině mé jméno. Nikde ho nemohu najít. jakoby jméno Jaroslav v elftině neexistovalo. prosím napište mi.  Jinak tména z tohoto seznamu používám do svého příběhu.

239 JazesLot JazesLot | E-mail | Web | 15. března 2018 v 14:47 | Reagovat

http://viagra-withoutdoctor.org - generic viagra without prescription
<a href="http://viagra-withoutdoctor.org">generic viagra without prescription
</a>

240 Zilliamchige Zilliamchige | E-mail | Web | 18. března 2018 v 4:09 | Reagovat

http://viagrawithoutdoctor.org - viagra without a doctor prescription usa
<a href="http://viagrawithoutdoctor.org">viagra without a doctors prescription
</a>

241 JazesLot JazesLot | E-mail | Web | 18. března 2018 v 4:39 | Reagovat

http://viagra-withoutdoctor.org - viagra without a doctors prescription
<a href="http://viagra-withoutdoctor.org">viagra without a doctors prescription
</a>

242 steveclarke steveclarke | E-mail | Web | 11. května 2018 v 13:47 | Reagovat

Hello, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, may check this¡K IE still is the marketplace chief and a big component of people will pass over your fantastic writing because of this problem.

243 jhon jhon | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 14:32 | Reagovat

https://custory.com/yescasino/ - YES카지노 /

244 Ee Ee | 13. srpna 2018 v 11:39 | Reagovat

Indil ❤️(Love)

245 Lyudaboisy Lyudaboisy | E-mail | Web | 3. září 2018 v 14:05 | Reagovat

cialis wo kaufen

<a href=http://buycialisgentr.com/>cialis cheap</a>
    <a href="http://buycialisgentr.com/">cialis cheap</a>

comprar cialis valparais

246 Kezethniz Kezethniz | E-mail | 9. října 2018 v 20:22 | Reagovat

edit essays
http://writemyessayassistant.com - essay writing service
  head girl application letter
<a href="http://writemyessayassistant.com">paper writing service
</a> - coursework masters
write my essay paper

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama