Elfská jména

20. března 2008 v 21:31 | Tia |  Elfové
Omlouvám se, aleněkterá jména tu bohužel nejsou...

A

Adam Carnicemeno (červená hlína)
Adéla Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)
Adolf Arnarmo (urozený vlk)
Agáta Manë (dobrá)
Ágnes Poicë (čistá)
Albert Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)
Alberta Arcalimë (vznešená+zářící)
Albína Fánë, Ninquë, Lossë (bílá)
Alena Mindë (věž)
Aleš Restalon (pomáhající)
Alexandr Atanvarno (ochránce lidí)
Alexandra Atanvarnë (ochránkyně lidí)
Alfréd Querrestalo (elfí pomoc)
Alice Arnostalë (vznešený typ)
Alois Noldo, Sailon (moudrý)
Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)
Ambrož Ilfirino (nesmrtelný)
Anastázie Ortainë (povstalá)
Anděla Aini (dobrý duch)
Andrea Vea, Veassë (dospělá)
Anežka Vendië, Vénië (neposkvrněná)
Anna Maxë, Maxië (milost)
Antonie Lótë, Lóta, Lótiel (květina, dcera květin)
Antonín Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)
Arnold Sorontur (pán orlů)
Arnošt Faileon (čestnost)
Artur Morco (medvěd)
August Alcarin, Alcarinquo (slavný)
Augusta Alcarinquë (slavná)
B
Barbora Ettelwen, Ettelëa (cizí)
Bartoloměj Mahtyondo (bojovný syn)
Beáta Alassëa (šťastná)
Bedřich Sérenalyo (bohatý mírem)
Benedikt Laitaino (požehnaný)
Benedikta Laitainë (požehnaná)
Bernard Morcotulco, Morcotulcon (silný jako medvěd)
Berta Alcarinquë (skvělá)
Blanka Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)
Blažej Néco, Nécon (mdlý)
Blažena Alassëa, Alassië (šťastná)
Bohumil Erummeldon (bohu milý)
Bohumír Eruséro (mír bohu)
Bohuslav Erumelindo (ctící boha)
Boleslav Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)
Bonifác Márambar (dobrý osud)
Boris Mahto (bojuj)
Bořivoj Hortamo (usilovat)
Božena Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)
C
Cecílie Úcenimë (nevidomá)
Ctibor Failo (čestný)
Ctirad Failon (čestný)
Cyril Heru, Herumo, Hermo (pán)
D
Dagmar Aurewen, Aurië (denice)
Dalibor Stamahto (braň boji)
Daniel Erunámo (bůh (je můj) soudce)
Daniela Erunámë (bůh (je má) soudkyně)
David Meldon (milovaný)
Denis Eruner (boží muž)
Denisa Erunis (boží žena)
Diana Erumë, Eruwen (božská)
Dobroslav Mano (dobrý)
Dominik Héro, Heruo (pána - 2.p.)
Dominika Herio (paní - 2.p.)
Doris Annanis, Annis (dar-žena)
Dorota Eruannë (boží dar)
Doubravka Tavarillë (lesní žínka)
Dušan Fëo, Feon (duše)
E
Edita Alyohtë (bohatá válka)
Edmund Tauravarno (mocný ochránce)
Eduard Alyavarno (bohatý ochránce)
Egon Hyando (čepel)
Eleonora Erucálë (bůh (je mé) světlo)
Eliška Eruvérë, Eruvanda (bůh (je) přísaha)
Elvíra Ilyavarnë (ochránkyně všech)
Ema Meldë (milovaná)
Emanuel Erumesson (bůh v nás)
Emil Mótimo (pracovitý)
Erik Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)
Erika Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)
Ester Elenë (hvězda)
Eva Cuilë (živá, žijící)
Evžen Arto, Máranóno (urozený)
Evženie Artë, Máranónë (urozená)
F
Felix Alasseo, Alasseon (šťastný)
Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)
G
Gabriel Eruner (boží muž)
Gabriela Erunis (boží žena)
H
Hana Írimë (líbezná)
Helena Alcë, Alcië (paprsek)
Helga Ainë, Airë (svatá)
Herbert Alcohtar (skvělý válečník)
Hilda Ohtë, Mahtalë (válka, boj)
Hubert Veryóro, Canyóro (smělost ducha)
Hugo Óron, Óro (duch, mysl)
Hvězdoslav Elenillo, Elillo (z hvězd)
Hynek Martur (vládce domu)
I
Ida Mótë, Mótië, Mótarë (práce
Igor Tíralo (hlídající)
Ilona Alcë, Alcië (paprsek)
Irena Sérë, Sérië (mír)
Irma Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)
Ivan Erumaxo (bůh (je) milostivý)
Ivana Erumaxë (bůh (je) milostivý)
Ivo Quingar (lučištník)
Izabela Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)
J
Jáchym Eruntáro (bohem vyvýšený)
Jakub Attanóno (druhorozený)
Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)
Jana Erumoicë (bůh (je) milostivý)
Jarmila Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)
Jarolím Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jaromír Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)
Jeremiáš Erortano (bohem povýšený)
Jeroným Ainesso, Ainesson (svaté jméno)
Jindřich Pandatur,Corintur (vládce otčiny)
Jindřiška Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)
Jiří Cemmótar (rolník)
Jiřina Cemmótarë (rolnice)
Josef Eruntano (stvořený bohem)
Josefína Eruntanë (stvořená bohem)
Julie Findë (vlasatá)
Julius Findo (vlasatý)
Justýn Failo (spravedlivý)
Justýna Failë (spravedlivá)
K
Kamil Cordandur (chrámový služebník)
Kamila Cordandurë (chrámová služebnice)
Karel Mirimo, Mirimon (svobodný
Karin Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)
Karolína Mirimë (svobodná)
Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)
Klára Calimë (jasná)
Klement Failo, Failon (čestný)
Konstantin Voronwë, Vorindo (stálý)
Kristián Laivino, Laivindil (křesťan)
Kristýna Laivinë (křesťanka)
Květa Lossë (květ)
Květoslav Losso (květ)
Kvido Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)
L
Lada Wendë (panna, dívka)
Ladislav Valcar (slavný vládou)
Laura Apairë, Túrë (vítězství)
Lea Vercayaxë (divoká kráva, gazela)
Lenka Alcinë, Alciellë (malý paprsek)
Leo, Leoš Rávo (lev)
Leona Rávë, Ravennë (lvice)
Leopold Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)
Libor Írimo (líbezný)
Libuše Írimë (líbezná)
Linda Linda, Lindë (krásná)
Lucie Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)
Luděk Alcarohtar (slavný válečník)
Ludmila Liemmeldë (lidu milá)
Ludvík Alcarohtar (slavný bojovník)
M
Magdalena Mindë (věž)
Marcel Mahtarin (malý bojovník)
Marcela Mahtarincë (malá bojovnice)
Marek Mahtaito (bojovný)
Marie Erummeldë (milovaná bohem)
Markéta Marilla, Marillë (perla)
Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)
Martin Mahtion (bojovný)
Martina Mahtiel (bojovná)
Matěj Eruanno, Erunno (boží dar)
Matouš Eruanno (dar boží
Matylda Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)
Michael Eruvëo (podobný bohu)
Michaela Eruvië (podobná bohu)
Mikuláš Túrelio (vítězství lidu)
Milada Nessa, Nessë, Nessië (mladá)
Milan Nildon (přátelský)
Milena Meldë (milovaná)
Miloš Meldon (milovaný)
Miriam Erummeldë (milovaná bohem)
Monika Eressië, Eressiel (osamělá)
N
Naděžda Estel (naděje)
Natálie Nostië (narozeniny)
Nikola Túrelië (vítězství lidu)
Nora Failë (čest)
O
Oldřich Almatur, Alyatur (bohatý vládce)
Olga Ainë (svatá)
Ondřej Poldo (statný)
Oskar Eruecco (boží oštěp)
Ota, Oto Almion (štěstí)
Otakar Almatir (majetek střežící)
Otokar Almatir (majetek střežící)
Otýlie Almallë (malý majetek)
P
Patricie Tárë (urozená)
Patrik Táro (urozený)
Pavel Pityon, Titton (malý)
Pavla Pitye, Tittë (malá)
Petr Sardo (skála)
Petra Sardë (skála)
R/Ř
Radek Valinalo (radující se)
Radim Alassëon, Almáreon (radostný)
Radovan Almacollo (přinášející dobro)
Regina Tári (královna)
Renata Atanónë (znovuzrozená)
René Atanóno (znovuzrozený)
Richard Nornotur (tvrdý vládce)
Robert Alcarcalimo, Alcarinquo (slávou ozářený)
Roland Alcarnor (slavná země)
Rudolf Alcarnarmo (slavný vlk)
Rút Sermë, Osellë (přítelkyně, společnice)
Růžena Lossë, Losillë (růže)
Řehoř Tirno (ostražitý)
S/Š
Sandra Nerivarnë (ochránkyně mužů)
Sára Aranel (princezna)
Šárka Oronis, Oroniel (hora, návrší)
Silvestr Taurino (lesní)
Silvie Tavarillë (lesní žínka)
Simona Lastë, Lastië (naslouchající)
Soběslav Eraxanto (svůj vlastní zákonodárce)
Soňa Nolmë (moudrá)
Stela Elen, Ellë (hvězda)
Svatava Ainë (svatá)
Svatopluk Almassetur (silný v dobru)
Šimon Laston (naslouchající)
Štěpán Nacil, Nacilo (vítěz)
Štěpánka Nacilë (vítězka)
T
Taťána Ciltallë, Ciltindë (rozdělující)
Teodor Eruanno (boží dar
Tereza Turmë, Turmawen (záštita)
Tibor Failon (čestný)
Tomáš Onóno (dvojče)
U
Uršula Morcë, Morcellë (medvědice, malá medvědice)
V
Václav Yontalcar (více slavný)
Valdemar Alcarintur (slavný vládce)
Valentýn Tulco (silný)
Valentýna Tulcë (silná)
Vasil Arno, Arnon (královský)
Vavřinec Túrion, Túron (vítězství)
Věra Estel, Estellë (víra)
Veronika Eamë (učednice páně)
Viktor Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo (vítěz)
Viktorka Maparë, Nacilmë (vítězka)
Vilém Selmacas (vůle (mi je) helmicí)
Vincenc Túraldo (vítězící)
Viola Helinillë (fialka)
Vít Alassëon (veselý)
Vítězslav Alcarnacil (slavný vítěz)
Vladimír Séretur (vládce míru)
Vladislav Alturmenon, Valcar (slavný vládou)
Vlasta Valië, Vallë (moc)
Vlastimil Valmelindo (milující moc)
Vojtěch Hossentulton (útěcha vojsku)
Y
Yveta Tamurilë (tis)
Yvona Tamurilë (tis)
Z/Ž
Zbyněk Ahantuon (síla zlosti)
Zdeněk Alcarmo (tvůrce slávy)
Zikmund Túrevarno (ochránce vítězství)
Zlata Laurië, Laurë (zlatá)
Zoe Cuilë (život)
Zora Auressel, Auressellë (jitřenka)
Zuzana Indil (lilie)
Žaneta Erumaxë, Erumaxillë (bůh (je) milostivý)
Žofie Nóliel, Nolwë (moudrost)
 

62 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Učíš se/ umíš mluvit Elfsky?

Ano, umím 9.8% (229)
Ano, učím se 20.2% (472)
Ne, ale jdu to hned zkusit 25.7% (601)
Ne 13% (303)
Ne, na co by mi byla panebože "Elfština" 19.6% (457)
Nemám na to podmínky :-( 11.8% (275)

Komentáře

Zobrazit vše (208)
Zobrazit starší komentáře

101 Keirísek Keirísek | 12. března 2010 v 13:20 | Reagovat

Prosím nemohl by mi někdo sehnat jak je lefsky Keira??? Nemůžu to nikde najít...už sem zoufalá...plsky někdo mi to sem napište jestli to víte...
A když jsme u těch jmen neví ještě někdo jak je Vanesa? Vanesa je moje ségra....jestli to někdo ví tak to sem písněte...díky předem
PS: Moc krásnej blogís...♥♥♥♥♥  Keirísek

102 Keirísek Keirísek | 12. března 2010 v 13:21 | Reagovat

*elfsky xDD

103 erunis erunis | 9. května 2010 v 19:34 | Reagovat

d

104 jitka jitka | Web | 27. května 2010 v 14:05 | Reagovat

ahoj, máš pěkný blog, ale nenašla jsem zde jméno Jitka tak tady je když tak překlad: Túriel (dcera vítězství) :-)

105 Vojta Vojta | 28. května 2010 v 11:56 | Reagovat

Tak to je na mě moc, ještě mam bejt útěchou elfským vojskům! :-D

106 Vojta Vojta | 29. května 2010 v 9:26 | Reagovat

To vymyslel tolkien nebo je to pravý?

107 Eruvérë Eruvérë | E-mail | 20. června 2010 v 11:15 | Reagovat

ja se ucim elfsky uz trtim rokem. zaclo me to bavit kdyz jsem si precetla knizky Eragon, Eldest, a Brinsindr napsal je Christopher Paolini
xD

108 Sárinka♥ Sárinka♥ | E-mail | 23. června 2010 v 20:32 | Reagovat

jop =)) sem princezna =)) což klidně můžu bejt =)) sem bohatá nebo spíš moje rodiče =)) takže vlastně by sem mohla bejt princeznaa =** i když vlastně ne ale jinak v elfštině sem princezna =)) ♥♥♥ ;-)  :-P  :-)  :-D

109 lowely lowely | 12. července 2010 v 20:05 | Reagovat

ahoj mohla bys prosim najit jmeno anita?

110 faninka faninka | 19. července 2010 v 6:58 | Reagovat

parada :-D

111 ~Amarylis~ ~Amarylis~ | 17. srpna 2010 v 16:28 | Reagovat

Elfština je prostě nádherná - vznešený jazyk!!! Já se jí učím a jde mi to. :-)
Jo, ale chybí tady ještě Lukáš, ale to neva, všechno nemůže bejt.
A vubec, jak se to překládá? ???

112 Hallo-chan Hallo-chan | Web | 21. září 2010 v 7:42 | Reagovat

[12]: Ve skutečnosti je to jen krycí přezdívka ...

113 Turmawen Turmawen | 23. září 2010 v 18:55 | Reagovat

Úžasné, je to fakt krásný, ty elfský jména :-) ;-)  ;-)  :-)  8-)

114 elis23 elis23 | E-mail | Web | 26. září 2010 v 20:39 | Reagovat

Zajímavé

115 agrrr agrrr | Web | 14. října 2010 v 23:39 | Reagovat

Není to Stanislava :-(

116 Petra Petra | 6. prosince 2010 v 21:33 | Reagovat

[55]:koho tady urážíš ty ubožáku?! ..l si asi kretén :-!

117 prooooc prooooc | 7. prosince 2010 v 13:03 | Reagovat

proooooc tam neni jonáš? O_O

118 Volvííčko.. Volvííčko.. | 7. prosince 2010 v 16:34 | Reagovat

Nevěděli byste Elenu? Sím, sím?

119 veru veru | Web | 9. prosince 2010 v 21:40 | Reagovat

veronika znamená nositelka vítězství

120 bfsgfgdgfdfvsdvsdcdfsdfsdfdfdfdfsdfsdffsfsfsdf bfsgfgdgfdfvsdvsdcdfsdfsdfdfdfdfsdfsdffsfsfsdf | 19. prosince 2010 v 14:11 | Reagovat

[1]: Hele kdyby něco ty Veroniko, tvoje jméno tam je tak příště se líp dívej nebo nic neříkej.!!!!

121 Am Am | 2. března 2011 v 6:56 | Reagovat

hybí tam Amélie : :-(

122 KajlaDark KajlaDark | E-mail | 19. března 2011 v 18:42 | Reagovat

[107]: Vítej v klubu posedlíků toudle knihou :-D :-P Je fakt suprovní... Ale Flamelovi se bohužel nevyrovná :-P :-)

123 říkejte mi Calwen (Lucien) říkejte mi Calwen (Lucien) | 31. března 2011 v 11:11 | Reagovat

Hned si můžu vzbrat ze čtyř slov x)

124 Calmë Calmë | 3. dubna 2011 v 5:29 | Reagovat

Lukáš - Lucanus - (pocházející z Lukanie)
Lýdie - Mowaja - (pocházející z Lýdie)
Lumír - Veso - (mírumilovný)
Mahulena - Dermë - (básnické)
Marián - Cermo - (muž)
Mariana - Cermë - (žena)
Marika - Finmë - (paní)
Marina - Marë - (námořnice, plavkyně)
Maxmilián - Dasgiro - (největší)
Medard - Hardo - (silný, schopný, tvrdý)
Naděžda - Estel - (naděje)
Nataša - Fernelis - (rodná)
Nela - Hetmë - (krásná, vysoká)
Nina - Rágnë - (dítě, panenka)
Nora - Failë - (čest)
Norbert - Beraher - (severní zář)
Oldřiška - Almatutë - (bohatá vládkyně)
Oleg - Ainor - (svatý)
Oliver - Ertones - (pěstitel oliv)
Olivie - Ertonë - (oliva, pěstitelka oliv)
Otmar - Antulies - (šťastný, slavný)
Pankrác - Etunë  - (všemocný)
Pravoslav - Vefro - (slaví právo)
Prokop - Zeston - (prospívající, zdárný, cestu razící)
Přemysl - Floine - (vynikající mysl, dobře přemýšlející)
Radana - Cernelis - (radost přinášející)
Radoslav - Halnor - (radující se)

---> můžu zjistit i další chybějící jestli máte zájem ;)

125 Vendy Vendy | 9. dubna 2011 v 16:48 | Reagovat

Aha,a na mě se zapomíná:-D Jmenuji se Vendula,byla bych ráda za uve´dení svého jména v elfštině,děkuji:-)

126 Please Please | 11. dubna 2011 v 17:29 | Reagovat

Prosím jestli by se mohli zjistit ještě dvě jména a to Aneta a Matyáš. Díky

127 Please Please | 11. dubna 2011 v 17:30 | Reagovat

A ještě prosím Jaroslav. :-)

128 Adyss Adyss | 20. dubna 2011 v 18:25 | Reagovat

Ahojky můžu poprosit ještě Adriana. :-) Děkuji

129 Indil Indil | E-mail | 12. května 2011 v 9:28 | Reagovat

Ahoj prosim jak se řekne František pošle mi překlad někdo na mail prosím děkuji ;-)  :-)

130 Valerie Valerie | 20. července 2011 v 15:22 | Reagovat

Ahoj pls co znamená jméno Valerie. Děkuji

131 Baja Baja | E-mail | 20. července 2011 v 22:17 | Reagovat

Ettelwen, Ettelëa.co to znamená... :-?

132 Rureronis Rureronis | 21. července 2011 v 21:29 | Reagovat

Vilma?

133 Ahnamešanesapšu Ahnamešanesapšu | 31. července 2011 v 21:42 | Reagovat

keira je Scapea A Vanessa Soulinetraa [101]: ;-)

134 swayn swayn | 21. října 2011 v 20:56 | Reagovat

Nemohl by někdo zjistit jaké je pro Romanu? Moc prosím :-D

135 Ettelwen Ettelwen | 12. listopadu 2011 v 15:39 | Reagovat

Krásný, si se na elfštinu taky vrhnu:)))

136 kajush* kajush* | 16. listopadu 2011 v 17:06 | Reagovat

čauky, mohl by mi někdo prosím poradit? jmenuju se Karla a to nikde nemůžu najít (od Karel Mirimo,Mirimon - svobodný)zato jsem ale našla Karolína - Mirimë (svobodná), což tak docela nechápu, jak to může být stejné. Karolína/Karel/Karla!
:-? nevím jestli Karla vůbec existuje, ale jestli jo, tak moc prosím... :-(

137 Šárka Šárka | 19. listopadu 2011 v 19:46 | Reagovat

Ahoj,
prosím, dalo by se zjistit mé jméno- Šárka?
Byla bych za to moc vděčná :)
Děkuji

138 Šárka Šárka | 19. listopadu 2011 v 19:47 | Reagovat

Omlouvám se, přehlédla jsem to :).

139 arwen arwen | E-mail | Web | 25. listopadu 2011 v 16:41 | Reagovat

Krásná jména :-)  :-)

140 MilagrosGould24 MilagrosGould24 | E-mail | Web | 29. listopadu 2011 v 8:03 | Reagovat

Different people in all countries get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> from different banks, just because that's simple and comfortable.

141 Cori Cori | 29. listopadu 2011 v 21:47 | Reagovat

Jak je elfsky Adriana ? :(

142 888 888 | 5. prosince 2011 v 16:21 | Reagovat
143 154489 154489 | 5. prosince 2011 v 16:21 | Reagovat

:-?  :-?  :-?  :-?  :-?

144 Calimë Isil Calimë Isil | 2. ledna 2012 v 20:06 | Reagovat

Elfština je boží jazyk♥♥♥

145 wolfs-love wolfs-love | 7. ledna 2012 v 17:52 | Reagovat

Krásné!!! :-)

146 Ettelwen Ettelwen | 30. ledna 2012 v 16:30 | Reagovat

mohly byste mi prosi prosim zjistit johanku v elfštine ?? je to pro kamošku... 8-)

147 Marillë Marillë | 31. ledna 2012 v 16:03 | Reagovat

Moc krásnéj blog♥♥
začínám se elfsky učit a je to vážně úža jazyk :-D :*

148 anýseQ :-* anýseQ :-* | 10. února 2012 v 19:34 | Reagovat

ahoj, máš to tu móóóóóóóóóóóóóóóc hezký ;-), elfština je stráááášně pěknej jazyk. :-)  :-)  :-)  :-)

149 Dračice Safira Dračice Safira | 11. února 2012 v 15:31 | Reagovat

Elfština je moc krásnej jazyk.!!!!!!!!!!!!!!!

150 lentri lentri | 15. února 2012 v 19:26 | Reagovat

takze ja jsem maly paprsek :-D ta elfstina je hezkej jazyk ale moc tezkej

151 jindra jindra | 9. března 2012 v 18:13 | Reagovat

proč martin a marek jsou stejny :-|

152 Natali Natali | 24. dubna 2012 v 19:26 | Reagovat

co znamená jméno Legolas? :-)

153 Natálie Natálie | 24. dubna 2012 v 19:55 | Reagovat

Ach jo.
To moje jméno je tak hezký, ale zrovna Narozeniny :-(

154 Natálie Natálie | 24. dubna 2012 v 20:28 | Reagovat

Ahoj,
hele jak se elfsky řekne Vítr,Rychlost,Svoboda,Létání,Důvěra a Důvěra.(jako jména(a pro holku))MOC DĚKUJU

155 Natálie Natálie | 24. dubna 2012 v 20:30 | Reagovat

1x Důvěra (překlep :-) )

156 Miss Amazing Miss Amazing | Web | 7. května 2012 v 11:43 | Reagovat

Je to super, že tady tohle rrozepisuješ. Hodně mi tím pomáháš hele :)
Akorát mám u některejch slov celkem problém s výslovností ;D

157 Indil Indil | Web | 7. května 2012 v 14:08 | Reagovat

Dostáváš mě. Tenhle  blog je naprosto neuvěřitelnej a v mojí snaze naučit se elfsky mi hodně, hodně pomáhá.
Patří ti mé velké dík.

158 Veronika Veronika | E-mail | 14. května 2012 v 10:20 | Reagovat

Jak se to zjišťuje? Překládá?
A chybí jméno Miroslav

159 bety! bety! | 5. června 2012 v 18:40 | Reagovat

Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)

teda pěkně děkuju. :-D  :-D

160 calimehtar calimehtar | 19. června 2012 v 18:59 | Reagovat

noa ja sem zase bůh[108]: :-D  :-D  :-D

161 drago drago | 22. června 2012 v 16:16 | Reagovat

Ahoj, nevíš jak je Aneta?

162 lothiel lothiel | E-mail | 25. června 2012 v 19:07 | Reagovat

Elfština je opravdu nádherný jazyk :-D

163 lothiel lothiel | E-mail | 25. června 2012 v 19:10 | Reagovat

:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

164 Nia Nia | E-mail | 29. června 2012 v 19:37 | Reagovat

Ahoj, ta stránka je super, elfštinu miluju, zajímalo by mě, jestli je klučičí jméno, které by znamenalo důvěryhodný, nebo rozhodný. Napište mi prosím na mail 8-)

165 Eamë Eamë | 3. července 2012 v 16:01 | Reagovat

Jak se Eamë ? (Elfsky veronika)
Moc prosím :-(

166 Eamë Eamë | 3. července 2012 v 16:03 | Reagovat

Jak se čte Eamë ? (Elfsky Veronika)
Moc prosím :-(

167 Rezkaaa Rezkaaa | E-mail | 19. července 2012 v 16:21 | Reagovat

Ahoj, prosímtě, nevíš, jak se řekne elfsky Terezie? Nebo je to stejné jako Tereza?
Můžeš odpovědět na můj meil, děkuji moc! :)

168 Amy Amy | 20. července 2012 v 13:20 | Reagovat

Ahoj, nevíte prosím někdo jak se elfsky řekne Amálie, nebo Amélie, to je vcelku jedno. Díky. :-D

169 thenellith thenellith | 4. srpna 2012 v 19:26 | Reagovat

Ahoj mám zvláštní dotaz, možná jsem to i přehlédla..jak je v češtině Legolas?

170 Dracarys Dracarys | 5. srpna 2012 v 18:23 | Reagovat

[169]: Legolas myslím znamená zelený lístek ;)

171 Mornë Pitye Mornë Pitye | 8. srpna 2012 v 11:45 | Reagovat

Super!Já se elfsky učim. :-D  :-D  :D

172 Turmë Turmë | 8. srpna 2012 v 18:28 | Reagovat

Chtěla jsme se zeptat, jestli se Michal a Michael řeknou stejně....

173 Mornë Pitye Mornë Pitye | 10. srpna 2012 v 20:42 | Reagovat

Jak je Jitka?

174 barbora barbora | 13. září 2012 v 18:07 | Reagovat

OPRAVDU ZNAMENA BARA cizi :-?

175 johanka johanka | 13. září 2012 v 18:24 | Reagovat

nemate jmeno johanka [:tired:]

176 lola lola | 13. září 2012 v 18:33 | Reagovat
177 fofounek fofounek | 18. září 2012 v 19:23 | Reagovat

co je frantisek :-P

178 Katherina Katherina | E-mail | 22. září 2012 v 21:03 | Reagovat

Ahoj :) píšu jeden příběh a potřebuju pomoc.Jak je elfsky Adriana (jestli to tam je tak se omlouvám ;) ) .Děkuju moc,máš to tu super ! ;)

179 Michaela Michaela | E-mail | 4. října 2012 v 10:52 | Reagovat

Ahoj, chtěla jsem se zeptat na jména Dana, Olina, Luboš, Jaroslav/Jaroslava v Elfštině. Díky

180 Lili Lili | Web | 21. října 2012 v 14:15 | Reagovat

super :-D

181 tadeáš hořák tadeáš hořák | E-mail | 14. listopadu 2012 v 19:05 | Reagovat

dobrý den, nevíte někdo jak se Elfsky řekne Tadeáš??předem díky

182 Iva Iva | E-mail | 29. listopadu 2012 v 21:47 | Reagovat

Jak se řekne Iva???

183 dari dari | E-mail | 4. prosince 2012 v 10:43 | Reagovat

prosím jak se elfski darina ?? prosím o zasláni na email ....dar.radcenko@email.cz

184 další... další... | 17. února 2013 v 20:27 | Reagovat

prosím prosím napište sem někdo jak je magdaléna.. dík moc :)

185 sofinka sofinka | 22. dubna 2013 v 14:35 | Reagovat

neni tu sofie O_O

186 th th | E-mail | 4. července 2013 v 18:57 | Reagovat

[124]:nevíte jak je Tadeáš

187 já | 7. července 2013 v 13:46 | Reagovat

elfstina je krásná ale nekterá ta jména sou fakt náres :-D

188 Lilly Lilly | E-mail | Web | 13. srpna 2013 v 8:34 | Reagovat

Je pravda, že elfština není nijak složitá, ale stejně bych se to nechtěla učit :-D

189 Luna Rossi Luna Rossi | 13. srpna 2013 v 11:30 | Reagovat

[55]: che ca*zo, chc*pni, takhle se nadawa dame?

190 Luna Rossi Luna Rossi | 13. srpna 2013 v 11:34 | Reagovat

Jinak krásný blog  mi piace amigo! :-D

191 Luna Rossi Luna Rossi | 13. srpna 2013 v 11:36 | Reagovat

Nedala by se zjistit Luna? Děkuji všem kdo se pokusí odpovědět

192 Lilly Lilly | Web | 28. října 2013 v 10:00 | Reagovat

Jak všichni chtěj vědět svoje jméno :D Jinak tady se dobře vybíraj jména pro zvířata ^.^

193 františek františek | 18. listopadu 2013 v 17:09 | Reagovat

a co jako moje jméno O_O

194 Saly Saly | E-mail | 7. prosince 2013 v 10:35 | Reagovat

Jak je prosím Rozálie?
Moc bych to potřebovala vědět :-|

195 maj maj | E-mail | 18. ledna 2014 v 19:49 | Reagovat

[184]: jo to by mi taky vyhovovalo

196 sofie sofie | E-mail | 2. února 2014 v 11:21 | Reagovat

ahoj, jaké je Sofie jméno v elfštině?

197 etallfa etallfa | E-mail | 29. dubna 2014 v 19:19 | Reagovat

super mám to tu ráda, ale některé jména např.:František nebo Johana tu nejsou nemáš chuť je sem napsat?????????????????????????????????????????? :-P  :-)  :-D  ;-)  8-)  :D

198 Lucka Lucka | E-mail | 30. června 2014 v 21:14 | Reagovat

Vybrala jsem si jméno Calië a ráda bych věděla jak se vyslovuje a nejlépe nějaký dobrý odkaz na učení elfštiny?taky jsem se do ní zamilovala při Eragonovi :-D

199 Eressiel Eressiel | 8. července 2014 v 16:37 | Reagovat

Prý 'osamělá' :-D To sedí 8-)

200 Maxie Maxie | 25. července 2014 v 17:52 | Reagovat

[101]: Keira je Ireth a Vanesa Eámane. ;-)
aspoň doufám :)

201 winxkaja winxkaja | Web | 10. listopadu 2014 v 18:29 | Reagovat

AHOJ!!!
Na generátoru elfích jmen mi vyšla úplná PITOMOST :/ ale tady je super :D

202 Martina Martina | 30. ledna 2015 v 12:17 | Reagovat

Jak se elfsky řekne Jaroslav? :)

203 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 2. července 2015 v 16:57 | Reagovat

Hello!

204 julie julie | 6. srpna 2015 v 21:28 | Reagovat

[53]: Sprotší to ještě nešlo!!!!

[55]: :-!

205 K. K. | Web | 19. srpna 2015 v 0:25 | Reagovat

[76]: Vždyť jméno Kateřina tam je. A jméno Vanda je v [33]: ;-)

206 K. K. | Web | 19. srpna 2015 v 0:33 | Reagovat

[137]: Je to tam, ale špatně zařazeno podle abecedy. To kdyby někdo opravdu hledal, tak by našel. :D

207 Hawaii Hawaii | E-mail | Web | 28. srpna 2015 v 9:57 | Reagovat

[21]: Tak se koukni na tvrdé Y tam je Yveta.(:

208 sandra.P. sandra.P. | E-mail | 16. září 2015 v 18:02 | Reagovat

Prosím nevíte někdo jak je Elfsky Ingrid?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama