Březen 2009

Karmický zákon

16. března 2009 v 18:25 | Tia |  Výuka magie
Určitě jste se již s pojmem karma setkali. Poslední dobou zjišťuji že čím dál víc lidí o tomto zákonu nic neví, neslyšeli o něm. Stručně obsah celého článku: Karmický zákon = co uděláš, to se ti vrátí.
Nedělí se to na dobro a zlo, jen lidé si mezi těmito pojmy udělali pomyslnou čáru. Oddělili jeden celek. Je to jako jin a jang, jako den, který má 24 hodin. Ani o minutu více. A od půlnoci je už další den. Je mezi tím čára.

Tady už popis zkopírovaný z blogu jas.blog.cz:
Co to tedy je KARMA a Karmické zákony. Karma je něco jako skladiště událostí. Omlouvám se za tento popis, ale je to něco s čím se v evropské tradici nesetkáváme. Každá živá bytost, tudíš i člověk, má svojí karmu, kde se jí ukládají všechny události, které za život vytvoří a veškterá rozhodnutí, která udělá. Po ukončení života je tato karma přehrána a bytost zhodnotí, jak úspěšná, či neúspěšná ta rozhodnutí, či události byla a jaký měla vliv na jeho další vývoj. Při rozhodování se řídí tím, čemu se říká karmický zákon, tento se projevuje i za života, neboť je neměnný. Po prozkoumání karmy se bytost opět vrací do života, aby napravila veškterá selhání, která předtím provedla. Tato selhání jdou samozřejmně napravit i během života, pokud je rozpoznáme.
Jak tedy funguje karmický zákon? Karmický zákon funguje velmi jednoduše, jeho podstata je nejlépe popsána několika příslovími. Jmenovitě jsou to přísloví : Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Na hrubý pytel hrubá záplata. Oko za oko, zub za zub a podobně. Z toho je vidět, že pokud uděláš někomu cokoli, vrátí se ti to samé zpět, nebo si to samé prožiješ v příštím životě. Ve své podstatě tak tedy tento neměnný zákon odráží veškteré činny zpět k jeho původcům a to i mnohonásobě zvětšeny. Evropská tradice čarodějnictví hovoří až o trojnásobné odplatě. nemyslím, že by tyto odrazy byly určeny takto přesně, nicméně velká většina se zkutečně vrací třikrát.
Tím se dostáváme k dalšímu zákonu a tím je zákon svobodné vůle. Každá existující bytost má něco, co se nazývá svobodnou vůlí. Tato svobodná vůle znamená, že bytost se může sama rozhodnout tak, jak uzná za vhodné. K tomuto zákonu se ovšem také váže PLNÁ zodpovědnost za každé, byť i sebemenší rozhodnutí. To znamená, že rozhodne-li se bytost jakkoli, vždy nese veškteré nálsedky, které z onoho rozhodnutí plynou. Tento zákon NELZE nikterak obejít, lze jen odsunout na určitou dobu následky činu.
Ve své podstatě tyto zákony nelze nikterak obejít. Setkal jsem se již s mnoha názory, že toto obejít lze a nebo že se tomu lze vyhnout, ale není to pravda. Sám jsem u takto mluvících osob viděl, jak se jim vrací veškteré věci, které udělali. Oni sami toto samozřejmě přičítali jiným věcem, než samotnému karmickému zákonu a tím zapadali stále hlouběji a hlouběji do svých problémů.
Karmické zákony a karma nám má pomoci vyvynout se k lepším bytostem, proto se tomu nelze vyhnout.


:)
...PS: komentáře teď nečtu, nemám čas...