Astrologie

Postavení planet ve znameních a domech - pokračování II

11. června 2007 v 19:04 | Tia
Uran (v jednom znamení setrvává ~ 7 let)
(kde se chováme netypicky, nekonvenčně, originálně, odkud čerpáme inspiraci, místo nejúčinnější obnovy)

Postavení planet ve znameních a domech - pokračování

11. června 2007 v 19:04 | Tia
Venuše (v jednom znamení setrvává ~ 30 dnů)
(jak hodnotím, čeho si cením, kde mohu nejsnáze sdílet city a hodnoty)

Postavení planet ve znameních a domech

11. června 2007 v 19:02 | Tia
Postavení planet ve znameních a domech
V následujících přehledech si budeme stručně charakterizovat postavení jednotlivých planet ve znameních a především v domech. Chci zdůraznit, že tyto charakteristiky slouží pouze pro první orientaci. Při výkladu je nutno postupovat komplexně se zřetelem na horoskop jako celek !!

Proměny symboliky planet ve čtyřech rovinách rozvoje vědomí

11. června 2007 v 19:00 | Tia
SlunceI. biologická rovina - zdroj života, energetické centrum, princip otcovství

Planety a jejich astrologická symbolika, planetární cykly

11. června 2007 v 18:58 | Tia
PLANETY
Planety představují další významný prvek horoskopu. Astrologie ke tradičním planetám přiřazuje také dvě Světla - Slunce a Lunu. Planety reprezentují symbolické funkce (kromě Slunce a Luny neuvažujeme o nějakém fyzikálním působení planet), nástroje našeho růstu, které jsou nutné pro zdárný vývoj (nemá proto smysl hovořit o "dobrých" a "špatných" planetách).

Základní struktura zodiakálního cyklu

11. června 2007 v 18:53 | Tia
1/2 (JARO + LÉTO) Proces individualizace, NÁDECH (rozběžná fáze), velice spontánní, extenzívní rozvoj především na úrovni fyzické, biologické. Jde o kvantitu, o budování a rozvoj organismu, nabírání zkušeností. Vše je velice instinktivní.

Tři módy znamení

11. června 2007 v 18:50 | Tia
V předchozí kapitole jsme hovořili o rozdělení zvěrokruhu na čtyři období. Každé roční období je zastoupeno trojicí znamení, třemi způsoby (módy) projevu.

Ekliptika a zvířetníková souhvězdí

11. června 2007 v 18:50 | Tia
rovina ekliptiky
Během roku dochází ke změnám v deklinaci Slunce, mění se poměr dne (světla, mnohosti) a noci (tmy, jednoty).

Znamení zvěrokruhu

11. června 2007 v 18:48 | Tia
Znamení zvěrokruhu
Roční cyklus oběhů Země okolo Slunce představuje základní pozemský cyklus. Díky naklonění zemské osy o cca 23,5 stupně dochází v průběhu roku k cyklické proměně úhlu dopadu a tedy i intenzity sluneční energie. Mění se poměr délky dne a noci, střídají se jednotlivá roční období.

Dvanáctinné dělení cyklů

11. června 2007 v 18:47 | Tia
Astrologické instrumentarium II.
Znamení zvěrokruhu, horizontální domy
Dvanáctinné dělení cyklů
V předchozí kapitole jsme hovořili o kvarternitě jakožto základním dělení jakéhokoliv cyklu, o čtyřech základních projevech univerzální energie:

Znamení zvěrokruhu & horizontální domy

11. června 2007 v 18:44 | Tia
Již ve 4. kapitole jsme se v rámci Rudhyarovy teorie čtyř rovin rozvoje lidského vědomí dotkli otázky významu znamení a domů v horoskopech. V dětství, na počátku našeho vývoje hraje významnou roli postavení jednotlivých prvků horoskopu ve zvěrokruhu.

12 horizontálních domů

11. června 2007 v 18:41 | Tia
Horizontální domy představují rozdělení druhého životně důležitého cyklu. Jedná se o denní cyklus rotace Země kolem své osy. Opět tu hraje roli symbolika dne (světla) a noci (tmy).

4 energetické vrcholy zodiaku

11. června 2007 v 18:40 | Tia
Důležitými body v zodiaku jsou místa v blízkosti půle pevných znamení. Leží zde vrcholy jednotlivých ročních období - místa, kde energie příslušného období dosahuje maximální koncentrace.

12 znamení zvěrokruhu

11. června 2007 v 18:39 | Tia

Zimní slunovrat
Jarní
rovnodennost
Podzimní
rovnodennost
Letní slunovrat

Astrologické instrumentarium II.

11. června 2007 v 18:35 | Tia
Astrologické instrumentarium II.
Znamení zvěrokruhu, horizontální domy
Dvanáctinné dělení cyklů
V předchozí kapitole jsme hovořili o kvarternitě jakožto základním dělení jakéhokoliv cyklu, o čtyřech základních projevech univerzální energie:

Astrologická interpretace

11. června 2007 v 18:33 | Tia
Astrolog by se měl snažit o to, aby intuitivně vycítil, na které rovině se daný člověk nejvíce koncentruje. Tomu je pak třeba přizpůsobit interpretaci prvků horoskopu:

Symboly

11. června 2007 v 18:29 | Tia
SYMBOLY
Abychom si přiblížili pojem symbolu, musíme se nejprve zmínit o tzv. archetypech. ARCHETYP je kategorie Jungovy hlubinné psychologie, která vyjadřuje emotivní a instinktivní, nevědomé kořeny, formy lidského jednání.

Principy a fungování astrologie

11. června 2007 v 18:28 | Tia
Chceme-li blíže popsat principy, na kterých astrologie stojí, měli bychom si položit několik zásadních otázek:

Historie astrologie

11. června 2007 v 18:21 | Tia
Astrologie je stará jako lidstvo samo. Dávno před vznikem písma pozorovali lidé cyklické proměny Luny a pohyby Slunce a světelných bodů na obloze. V počátcích astrologie byla především potřeba změřit čas.
 
 

Reklama