Elfština

Povolání

21. března 2008 v 20:44 | Tia
Povolání
Elfí překlad


Sicco (dosl. "krvavý stín")
Sercelëo
Bard
Lindo
Druid
Taurendil
Hraničář
Taurohtar
Zloděj (dosl. "ruka stínu")
Málëo
Válečník
Ohtar
Šermíř
Macar
Kouzelník
Istar

Zájmena

29. dubna 2007 v 12:42 | Tia

Zájmena

Elfí překlad

já - mně - můjni / konc. -nyë - nin - konc. -nya
ty - tobě - tvůjle / konc. -lyë - len - konc. -lya
on - jehoso / konc. -ro - konc. -rya
ona - jejísë / konc. -rë - konc. -rya
to - tohota / konc. -s - konc. -rya
my - nás - nášme / konc. -mmë - men - konc. -mma
vy - vás - váškonc. -lyë - tye - konc. -lya
oni, ony, ona - je - jejichkonc. -ntë - te - konc. -nta
kdoman
tento, ten apod.sina
tamten, tamhleten apod.tana
tito, tyto apod.sinë
tamti, tamty apod.tanë

Svátky

29. dubna 2007 v 12:41 | Tia

Svátky

Elfí překlad

První den rokuYestarë
Poslední den rokuMettarë

Dny v týdnu

29. dubna 2007 v 12:40 | Tia

Dny v týdnu

Elfí překlad

PondělíElenya
ÚterýAnarya
StředaIsilya
ČtvrtekAlduya
PátekMenelya
SobotaValanya
NeděleËarenya

Rasy

29. dubna 2007 v 12:39 | Tia

Rasy

Elfí překlad

ElfQuendë, Elda (vznešený elf)
KentaurRoccatan
TrpaslíkCasar, Nauco
SkřítekPicinauco
Půlčík, HobitPerino
PůlelfPerelda
ČlověkAtan
Ork, SkřetOrco

Povolání

29. dubna 2007 v 12:38 | Tia

Povolání

Elfí překlad

Sicco (dosl. "krvavý stín")Sercelëo
BardLindo
DruidTaurendil
HraničářTaurohtar
Zloděj (dosl. "ruka stínu")Málëo
VálečníkOhtar
ŠermířMacar
KouzelníkIstar

Světové strany

29. dubna 2007 v 12:37 | Tia

Světové strany

Elfí překlad

SeverFormen
JihHyarmen
VýchodRómen
ZápadNúmen

Kouzla

29. dubna 2007 v 12:36 | Tia

Kouzla

Elfí překlad

Mrak smrtiLumbo fírëo
Rozptyl kouzlaWinta lúci
Duševní rozštěpHyanda ósanwëo
Kulový blesk / Ohnivá kouleCorna íta / Nárëa coron
ŠtítTurma

Válečné pokřiky

29. dubna 2007 v 12:34 | Tia

Válečné pokřiky

Elfí překlad

Smrt našemu nepříteli (našim nepřátelům)!Fírë cotumonyan (cotumonyain)!
Smrt nepříteli (nepřátelům) Elfů!Fírë cotumon (cotumoin) Eldaron!
Budu tě/vás pronásledovat do smrti a dálRoituvanyë tye tenn' qualmë ar ento
Smrt skřetům !Fírë orquin!

Negativní oslovení

29. dubna 2007 v 12:28 | Tia

Negativní oslovení

Elfí překlad

Odporný/-á(-í/-é)Saura(-ë)
Zlostný/-á(-í/-é)Aharwa(-ë)
Krevsající (pl.)Sercesusúcala(-ë)
Temný/-á(-í/-é)Morna(-ë)
Prolhaný/-á(-í/-é)Fúrima(-ë)
Nechutný/-á(í/-é)Yelwa(-ë)
Obávaný/-á(-í/-é)Rúcima(-ë)
Zlý/-á(-í/-é)Ulca(-ë)
Strašný/-á(-í/-é)Aica(-ë)
Nepoctivý/-á(-í/-é)Raica(-ë)
Nepřátelský/-á(-ští/-é)Cotya-(ë)
Ledový/-á(-í/-é)Helca(-ë)
Neduživý/-á(-í/é)Engwa(-ë)
Dravý/Zbrklý/-á(-í/-é)Hravan(i)
Můj nepřítel (Mí nepřátelé)Cotumonyar
Starý/-á(-ří/-é)Yárëa(-ië); Yerna(-ë)
Mlčenlivý/-á(-í/-é)Quildima
Trýznitel(-é)Nwalmo(r)
Vzpurný/Neochotný/-á(-í/-é)Avar(i)
Divoký/-á(-cí/-é)Hravan(i)

Kladná oslovení

29. dubna 2007 v 12:27 | Tia

Kladná oslovení

Elfí překlad

Starodávný/-á(-í/-é)Yára
Vousatý/-á(-í/-é)Fangarwa
Nepřítel mého nepříteleCotumo cotumonyo
Přítel mého příteleNildo nildonyo
Přítel(Přátelé)Nildo(r)
Malý otec (dospělý trpaslík)Pitya atar
Láska mého životaMelmë cuilenyo
Milovaný/-á(-í/-é)Melda(-ë)
Věrný/-á(-í/-é)Vórima(-ë)
Čestný/-á(-í/-é)Faila(-ë)
Mocný/-á(-í/-é)Meletya(-ë); Taura(-ë)
Můj/Má drahý/-áMeldanya
Můj šampiónAratonya
Můj/Má přítel/-kyněNildanya
Mí přáteléNildinyar
Má paníHerinya
Můj paneHerunya
Čistý/-á(-í/-é)Poica(-ë)
Krátký/-á(-cí/-é)Sinta(-ë)
Velký/-á(-cí/-é)Alta(-ë)
Udatný/Chrabrý/Statečný/-á(-í/-é)Verya(-ë), Canya(-ë)
Jasnovidný/-áTercenya
Moudrý/-á(-ří/-é)Nolda(-ë), Istima(-ë)
Pozn.: pokud se příd. jméno používá jen jako samotné oslovení, koncovka není (-ë) ale (-ar)Např.: Stateční přátelé! = Veryë nildor!
ale oslovení Věrní! = Vórimar!

Obecné fráze

29. dubna 2007 v 12:26 | Tia

Ostatní obecné fráze

Elfí překlad

Já nemluvím quenijskyÚquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny)Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přáníNés írenya
Až (tady) skončím/-eÍrë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnostTula, taranna matiën ar suciën
PříchodTullë
Hodně štěstíHost' alassë
Vem(-te) místoHara sinomë
Podrž mi toMapa sina nin
Jdu do postele (spát)Lelyan' fumien
Já to (ne-)chciLá merenyes
Mám žízeňNányë fauca
Jsem tvým služebníkemNányë lendur
Nemám zájemUmin tira
Našel jsem toUtúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad)Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvěSintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlatoFindesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdyTula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás)Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel!Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát)Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdciHarminyë annalyar indonyassë
Půjdu prvníLinnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvitMerenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu)Merenyë (limpë / miruvórë)
UstupujiLavanyë
Když si přeješ(-jete)Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přáníNés írenya
Pohledný / OšklivýVanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečemQuinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle)Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám)Hantanyë len
To nebylo dobréÚmes mára
Bude toho dost (bude to stačit)Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřetAmmára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunciAxor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvěUndulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteliMantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlíMantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) měQuellelyë ni
Tvoje (Vaše) volbaCilmelya

Příkazy

29. dubna 2007 v 12:25 | Tia

Obecné příkazy

Elfí překlad

Slyš! Poslouchej!Lasta!
Nedělej to!Ava cárë!
Stůj! Přestaň!Hauta!
Otevři (se)!Panta!
Á! Našel jsem (to)!Yé! Utúvienye(s)!
Chvála!Laita!
Buď(-te) potichu (zticha)Nai quildë
Zůstaneme zdeMaruvalmë sinomë
Pojď(-te) semTula sinomë
Jdi (Jděte)Tula
Pojď(-te), sedni(-něte) si k ohniTula, hara nárenna
Nezabíjej(-te) (to / ho / ji / je)Ava maca (ta / so / së / te)
Neměj strachAva aista
Chraň(-te) jeVarna te
Pronásleduj(-te) (je / to)Roita (te / ta)
Dej(-te) mi toAnta ta nin
Jdi (Jděte) pryčAuta
Zmiz (-te)Heca
Následuj(-te) měHilya inyë
Drž(-te) se toho (za mnou)Himya sina (ni pella)
Spěchej(-te)Alaca
Zabij(-te) (to / ho)Maca (ta / so)
Dávej(-te) pozor!Tira!
Nauč se svá kouzla (zde)Nola lúcilyar (sinome)
Odpočiň(-te) si tadyQuila sinome
Vezmi (Vezměte) si toMapa ta
Řekni(-něte) (mi / nám) ten příběh / tajemství / pověstNyara (nin / men) tana quenta / fólë / nyárë
Jdi prvníLinna yesta

Zvolání

29. dubna 2007 v 12:25 | Tia

Obecná zvolání

Elfí překlad

Ah! Ach!Ai!
Hle! Sláva!Aiya!
Konečně!Yallumë!
Hle, hory mého domova!Aiya, oronti márinyo!
Den přišel!Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel!Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí!Auta i lómë!
Den zas přijde!Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách!Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!)Yé!
Ano!Tancavë!
Ne!Lau!
Děkuji! Díky!Hanta!
Děkuji mnohokrát!Hanta rimbevë!
Je to past!Ta ná neuma!
Podívej(-te)!Ela!
Teď!Sí!
Ó!A!
Jdi (Jděte) pro to!Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)!Tapa (ta)!
To bolí!Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a plážeNai árë laireo caltuva falassinnar

Otázky

29. dubna 2007 v 12:20 | Tia

Obecné otázky

Elfí překlad

Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo?Tellelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)?Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)?Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)?Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi?Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)?Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)?Vestalyë?
Mluvíš elfsky?Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat?Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)?Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)?Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho?Manen andave?
Jak?Manen?
Dlouhá cesta?Anda tië?
Půjdeme (na lov)?Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno?Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš?Ma tánalyë?
Co jsi říkal?Ma quentelyë?
Co (za to) chceš?Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal?Ma tannelyë?
Co je to?Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle?Ma ná sinat?
Co?Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)?Malúmë autalyë?
Kdy?Malúmë?
Odkud jsi (jste)?Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)?Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)?Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)?Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme?Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo?Mallo túles?
Kde je sraz?Massë ná omentië?
Kde?Massë?
Který?Ma?
Kdo je vůdce?Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)?Ma (ná / né) ta?
Kdo?Man?

Urážky

29. dubna 2007 v 12:19 | Tia

Urážky

Elfí překlad

Zbabělý(-í) pse (psi)Úcanya(-ë) huo (huor)
Vlčí hostina (zabitý nepřítel)Tarambo narmiva
Ptačí cesta (zabitý nepřítel)Mallë aiwiva
Jdi políbit skřeta (orka)Auta miquva orco
Nenávidím těTevinyë le
Naslouchej mému smíchuLasta lálënyen
Mnoho větrů proudí z tvé pusyÚvëa súri súyir antolya
Synu hadů (nemilá osoba)Yondo lócion
Jsi otrokem své představivostiNályë mól nausëlyo
Hnusíš se miLe feuya nin
Jsi škaredýNályë úvanima
Tvá hlava je prázdnáCárelya ná ronta

Poklony

29. dubna 2007 v 12:15 | Tia

Poklony

Elfí překlad

Kdykoli tě zřím, jsem šťastenOi yétanyel nányë alassëa
Jsi mocný válečníkNályë taura ohtar
Jsi zručný lučišníkNályë curu quingaro
Jsi krásný/-áNályë vanima
Dobře jsi udělal/-aCarnelyë máravë
Tvá krása jasně záříVanesselyë silë calimavë
Tvé srdce je jak lvíIndolya ná ve ráva

Pozdravy

29. dubna 2007 v 12:03 | Tia
Taak a tady jsou zase nějaké pozdravy...

Rozloučení

28. dubna 2007 v 13:52 | Tia
Tak tady máte pár elfských rozloučení...
 
 

Reklama