Feng shui

Umístění objektu ve vtahu ke komunikacím

5. ledna 2008 v 18:58 | Tia

Umístění objektu ve vtahu ke komunikacím

Pokud je objekt umístěn blízko silnice - zakřivený tok energie se zde chová jako když plyne řeka - domy postavené na tečně zakřivení, tedy vně - jedná se o nevhodné umístění a totéž platí u pravoúhlého zakřivení a u umístění stavby u komunikace tvaru U, kde energie působí vibracemi špičky nože.
Pokud se domy nacházejí uvnitř zakřivení komunikace, stavba je správně umístěna
Objekty poblíž kruhů a kruhových objezdů - energie zde krouží a vytváří víření o velmi vysoké rychlosti a dochází zde k bombardování domů v okolí, což způsobuje nervozitu v domech, ale i u řidičů projíždějícími po těchto kruzích
Dům na kopci - pokud je umístěn na vrcholu - chybí zde želva, drak a tygr j - dům je zde je vystaven živlům a zuřivosti přírody,
Domy postavené níže na kopci, mají za zády terén, želvu, jsou li vchody do domu umístěny do údolí.

Mosty a mostní křižovatky

Energie vytvářená mosty je obrovská a , přitahuje lidi, což je výhodné pro stánkaře, ale přístupová místa na most jsou konfliktní, protože se zde setkávají energie z různých směrů, takže se jedná prakticky o uchvátané mostní křižovatky plné nervozity

Nebezpečná voda

Energie vody jsou hluboké a tmavé, je lépe se vyhýbat místům s vodou za domem, jediné vhodné místo pro vodní tok je před obydlím.
Pokud stojí dům čelem k potoku, je vhodné jej umístit raději dále od potoka, aby nebyl terčem luku energií. Pokud dům leží uvnitř zakřivení vodního, pak je umístění stavby v pořádku.

A na závěr pár praktických rad na téma ložnice

Z praktického hlediska je ale důležité, tam kde se spí, anebo odpočívá, upozornit na tato nebezpečí, která mohou hrozit:
 • Vyčnívající trám ze stropu nad postelí - při spánku dochází ke tlaku na trup a u řady trámů, dochází ke vlnitému efektu, dolů jde tlak z každého rámu, proto je plochý strop lepší
 • Špičatá, nebo svažující se střecha - v místnosti v podkroví se pod střechou proudy energie odrážejí od stěn, jako míčky u kulečníku - energie zde má krátký stimulující účinek - je zde vhodný prostor pro dětský pokoj, ale nevhodný pro ložnici, anebo pro přemýšlení a meditaci.
 • Vztah dveří k ostatním dveřím - samostatná místnost, eventuelně zástěna, naprosté soukromí, dveře nikdy ne v přímé linii v řadě s hlavním vchode, nebo v řadě s koupelnou a kuchyní - i pachy vadí.
 • Mapa zvířat v ložnici - poloha postele musí poskytovat podvědomé bezpečí, vzadu želva, plocha za hlavou musí být pevná, plocha před námi - aspekt fénixe, u nohou postele co nejvíce místa, po levé straně je dračí tlama - vysoké skříně a police, vpravo tygr, nízké skříňky.
 • Postele a dveře - podstata absolutního soukromí, nedávat postel - ke stěně vedle dveří, kde nevidíme, kdo vstupuje do místnosti, uprostřed pokoje proti dveřím, přímo proti dveřím - vstupující energii
 • Síla zrcadla - běžná chyba v ložnicích, je třeba si uvědomit, že zrcadla jsou v neustálé činnosti, odráží přicházející energii ze dveří, zvětšují obraz čehokoli, co odrážejí, i paprsek žárovky, elektromagnetické pole, totéž u umístění naproti oknům, nejhorší přímo naproti postele, zrcadlo nejlépe přikrýt
 • Úložné zásuvky pod postelí - jsou vhodné
 • Vestavěný úložný prostor za postelí - by měl být bez předmětů a ozdob, volný
 • Nevhodný je uzavřený čelní prostor - při zasunutí postele pod vestavěný prostor za postelí, nemělo by se spát s hlavou zasunutou pod vestavěnými policemi
 • Důležitý je styl ložnice - nevhodné tzv. hrobky, ne moc květin, bez kůží mrtvých zvířat, nevhodná je také exotická malba, rámy postelí - by měly být z teplých materiálů, ne kov a je zde naprosto nevhodné umísťovat náboženské symboly
 • Okna a postele - bere se v úvahu rozmístění oken a dveří dohromady, jinak jsme v energetickém průvanu anebo ve stagnujícím místě pokoje, postel nemá být přímo vedle oken, pokud je pod okny, zatahovat žaluzie (želva)
 • Světlo je energie - v jedné ze svých neviditelných forem. Osvětlení - velký význam, světlo na stropě vysílá silnou sprchu energie na postel, vyhnut se tomu, hlavně nedávat nad čelo postele, energie působí, i když je světlo vypnuté. Světla na bocích směřující dolů - nad hlavy osob, měla by se spíše než z boku umísťovat za postel
 • Barvy - jemné tóny - ideální do ložnice jsou teplé růžové a bledě broskvové barvy. Zářivě bílá - nedoporučuje se pro domácí stěny, bílá barva = smutný život

Výběr vhodného místa pro stavbu

5. ledna 2008 v 18:58 | Tia

VÝBĚR VHODNÉHO MÍSTA NA REALIZACI STAVBY

Žádné místo není trvale vhodné, nebo špatné.
Šťastné místo pro někoho, může být katastrofální pro jiného, zde pracuje podvědomí, pocity strachu, neuvolněnosti a podobně.
Výškové budovy - zabraňují rozhledu, odřezávají přístup ke slunci a cirkulaci vzduchu
První se zvažuje vliv skutečné polohy - bezpečí, odpočinek
Potom základní aspekty - umístění ložnice, kde se tráví 1/3 života, potom obývák, kuchyň a nakonec koupelna
Na pracovištích - je důležitá poloha , umístění, vztah k ostatním budovám - problémy zde dělají ostré rohy, vysoké budovy, fontány, zrcadla

Pohybující se proud

5. ledna 2008 v 18:55 | Tia

Pohybující se proud

U složitého prostorového uspořádání pokojů za sebou, které brzdí tok energie ve předních místnostech u vstupu, je potom málo energie a nejvíce se jí hromadí v poslední místnosti, kde je neustálý průvan, který s sebou přináší rozrušení a rozpačitost.
Vyřešení problému - prostřednictvím nové cirkulace - postaví se příčka za vstupem před hlavní místností.
Jak dosáhnout klidný proud ? Ideální je příčka postavená napříč volnou chodbou, kdy energie v kruzích vytváří klidný proud příjemné energie,a ta zaplňuje celý prostor a pak klidně odchází ven.

Vchody a východy do budov a do místností

5. ledna 2008 v 18:52 | Tia
Vchody a východy do budov a do místností
Jeden společný vchod a východ - místnost má pouze 1 dveře bez okna - energie se zde kruhovitě vrací zpět ke vstupu kde se kříží a vytváří zde zmatek - boj mezi energetickými silami poblíž dveří
Dveře naproti oknu - přímo naproti oknu - energie prochází přímo ze dveří do okna, a každý, kdo jí bude stát v cestě, ucítí rozrušení, a mimo okno a mimo dveře, ucítí prázdnotu a beznadějnost, když budou dveře i okno otevřeny - prochází zde velmi silný proud energie, ale energie se dá zablokovat - zavřít okno a okenice
Dva vstupní nebo výstupní body - energie cirkuluje klidně , ale pouze v části pokoje, pohybuje se po obvodu a hledá cestu ven, osoba uprostřed této dráhy cítí nepatrné osvěžení, ale osoba mimo proud ucítí nedostatek vitality
Tři vstupní nebo výstupní body - energie vstupující má výběr 3 vstupních, nebo výstupních bodů - energie proudí dovnitř hlavním vstupem, jiná část energie obkrouží místnost a odchází východem na nejvzdálenější straně od hlavního vstupu. Nejvýhodnější místo v této místnosti je roh, kde se obě energie kruhovitě stýkají, i když celá místnost je harmonická

Pohyb energie v budovách

5. ledna 2008 v 18:50 | Tia
Pohyb energie v budovách
Energie se pohybuje, podstatná je její povaha, protože my jsme do toho pohybu umístěni a prožíváme to, podle toho, kde se v místnosti, anebo venku pohybujeme.
Cirkulace této neviditelné energie je v křivkách :
Cirkulující energie - ta vstoupí do prostoru a opíše ve formě válce celý prostor a pak postupuje dále, nepatrné rozrušení osoby uvnitř uprostřed, ale klid, rohy energie obchází, je tam místo bez života
Otáčející se energie - nejprve se spirálovitě otáčí a potom odchází
Rotující energie - silné pole energie rotuje kolem pokoje jako káča

Pole a síly

5. ledna 2008 v 18:48 | Tia
Pole a síly
Vesmír je rozsáhlým polem energií a síť neustálé komunikace. V tomto chvění se pohybují vibrace, všechna hmota a formy energie jin a jang - pohyb slunce, měsíce a hvězd, vše, co se vynořuje a rozpouští, mraky, opar, mlha, vláha,
Původní čínská fráze o našem vztahu ke zbytku vesmíru vychází z magnetismu, kdy lidské tělo má magnetické vlastnosti, takže jsme součástí zemského magnetického pole, a jsme jím také ovlivňováni.
Energie vesmíru se vzájemně prolínají.
Energie lidských bytostí je neoddělitelná od bezprostředního okolí a energie galaxií
Energie hmoty je totožná s formami energie, které ztotožňujeme se světlem, barvou a viditelným pohybem

Svět forem a tvary jednotlivých staveb

5. ledna 2008 v 18:47 | Tia
Svět forem a tvary jednotlivých staveb
Tvar kulatý - tyto stavby mají energetickou povahu kovu, energie směřuje dovnitř budovy, ideální barva - spojená s kovem - bílá - do této skupiny patří např. vodojemy
Tvar čtvercový - označuje zemi, tvar domů, vyjadřuje podpůrnou, bezpečnou a stabilní kvalitu země, ideální teplé tóny žluté a hnědé - do této skupiny můžeme zařadit např. rodinné domky
Zakřivené, vodorovné tvary - např. hrady a zámky - plynoucí a měnící se aspekt energie vody, vhodné tmavé materiály, tmavomodré odstíny, anebo černá barva
Trojúhelníkové tvary - kostely - vzrušující stoupající příval energie ohně, červená barva, červené cihly a kámen i sloupy natřené jasnou červenou barvou
Obdélníkové tvary - mrakodrapy, věžáky - energie vyjadřuje růst a rozpínavost - dřevo, odstíny zelené, zelené sklo

Mapka Pa-kua

5. ledna 2008 v 18:44 | Tia
Pa-kua je energetická mapa, která zahrnuje plánek či půdorys bytu, kanceláře či nemovitosti, a vyhodnocuje kvalitu různých energií. Každý sektor na mapce (kua) odráží jiné oblasti vašeho života, jako je zdraví, bohatství, vztahy, přátelé, sláva, kariéra… Každá oblast má své určené místo, se kterým souvisí specifický živel, barvy, tvary i materiály.
Energetická mapa Pa-Kua
Jak se aplikuje mapka Pa-kua v místnostech?
Každý sektor (kua) zde odpovídá jednotlivé místnosti.
Jak tuto energetickou mapu v interiéru použít?
Postačí, když se uvnitř místnosti postavíme zády ke vstupním dveřím. Pokud je v pokoji dveří více, je potřeba vysledovat, které jsou používáním ty hlavní, nejvíc frekventované, vstupní.
Mapku orientujeme sektorem č.1 - modrá směrem k sobě.
Každou stěnu dané místnosti rozdělíme opticky na tři třetiny a zároveň určíme střed místnosti, čímž nám vznikne 8 trojúhelníků a 1 prostor uprostřed místnosti kolem jejího středu. Jednotlivé kua jednotlivých místností pak posuzujeme zvlášť. Je zajímavé porovnávat jednotlivé místnosti mezi sebou. Můžete si to vyzkoušet a porovnat i z pohledu jednotlivých barev, jak máte jednotlivé místnosti třeba barevně vymalované.
Souvisí se souladem našeho života s konkrétním prostředím. V tomto případě je rozhodující poloha lidské bytosti v jakémkoli okamžiku v souvislosti se směrem a vztahy se zbytkem okolního světa.
Rozmístění jednotlivých zvířat na mapce využívám převážně při posuzování vhodného umístění staveb na pozemku a v místnostech, kde se spí - kdy ve spánku hraje velmi důležitou úlohu naše podvědomí, které může mít za následek buzení z fobie strachu jenom pro to, že v ložnici nějaký prvek neodpovídá principu tohoto symbolického rozmístění zvířat:
 • HAD - nachází uprostřed objetu, je ostražitý, vyrovnaný a připraven bleskově jednat a je chráněn čtyřmi vně ležícími tvory. Jako generál armády z této pozice zde přijímá informace a koordinuje ostatní zvířata. Zastupuje zde prvek země, žlutou barvu a kolem něho se otáčí 4 roční období
 • ŽELVA - má velmi silný krunýř, poskytuje ochranu, stabilitu a smysl pro velké bezpečí. Její poloha je vzadu, směr sever, barva černá, roční období zima, zastupuje prvek voda
 • DRAK - představuje duchovní kvalitu, přijímá informace, uvažuje o nich a činí důležitá rozhodnutí, symbolizuje zde moudrostní aspekt mysli, odpočívá na oblacích. Bývá na mapce zobrazován na levé straně, směr východ, barva zelená, roční období jaro, zastupuje prvek dřevo
 • FÉNIX - bájný pták, který létá daleko, prozkoumává vzdálený prostor, představuje naši schopnost vize, sbírání smyslových informací o prostředí a událostech - nesmrtelná inspirace, bývá na mapce zobrazován s přehledem kupředu, směr jih, červená barva, roční období léto, zastupuje prvek oheň
 • TYGR - evokuje fyzickou sílu a násilí, může útočit i se bránit, zjišťuje přítomnost nebezpečí, představuje i totéž pramenící z naší povahy. Bývá zobrazován na mapce na pravé straně, směr západ, bílá barva, roční období podzim, prvek kov

Umění Feng Šuej

5. ledna 2008 v 18:42 | Tia

Umění Feng Šuej

Pochází s Číny a učí, jak nejlépe žít na zemi v harmonii s přírodou a jejími zákonitostmi. Opírá se o tradice, dlouhodobá pozorování přírody a zkušenosti a je staré minimálně 7000 let.
Tradiční Feng Shuei hovoří o třech pokladech, které by člověk na zemi pokud bude žít v harmonii s přírodou měl vnímat - a to je nebeské štěstí, lidské štěstí a pozemské štěstí, mezi nimiž také platí zásada harmonie a rovnováhy.
Je moudré využívat znalostí těchto přírodních zákonů a přijímat je do vlastního života.
Feng šuej v překladu znamená vítr - voda a znamená porozumění základním vztahům přírodních sil a vlivů.
Základní síly - vítr a voda jsou zde chápány jako dvě základní formy životní energie - samostatně a společně symbolizují projevy pohybu energie.

Pa-kua

5. ledna 2008 v 18:30 | Tia
http://forum.living.cz/file.php?35,file=472678

Energie čchi, jin a jang

30. května 2007 v 16:28 | Tia

Neustálá hra dvou doplňujících se sil vesmíru

Zkusme se podívat na některé ze zákonů, jimiž se tato starodávná civilizace řídila. Dobře známý je pojem univerzální energie čchi. Tato energie je všudypřítomná a je původní životní energii, životní sílou pro všechno stvořené. Tato energie neustále volně proudí krajinou a prostorem, který svou přítomností oživuje.

Vztahy pěti prvků

30. května 2007 v 16:27 | Tia
V přeměně pěti základních prvků (Dřeva, Ohně, Země, Kovu a Vody) můžeme pozorovat další přírodní zákon. Tyto prvky symbolizují kvality energie, které se přeměňují mezi sebou - jedna přechází v druhou. Pět prvků resp. pět energií vzniká neustálou interakcí dvou sil Jin a Jang.
 
 

Reklama