Mluvnice Elfštiny

Slovesné koncovky

8. května 2007 v 21:25 | Tia
Slovesné koncovky
Je známo jen málo slovesných koncovek.

Koncovky přídavných jmen

8. května 2007 v 21:24 | Tia

Koncovky přídavných jmen

Tyto jsou dosti početné. Avšak všimněte si, že žádné přídavné jméno ve vyspělé Quenye nekončí na -o či -u.

Ženské koncovky

8. května 2007 v 21:21 | Tia

Ženské koncovky

Tyto jsou často přímými protějšky mužských koncovek.

Mužské koncovky

8. května 2007 v 21:20 | Tia

Mužské koncovky

Mnohé nebo většina těchto koncovek jsou občas agentální, tzn. že označují toho, kdo dělá to, co vyjadřuje význam kmenu; činitele (jako v anglické -er v thinker - myslitel, odvozené od think - myslet). Někdy jen označují mužský rod.

Předpony a přípony

8. května 2007 v 21:19 | Tia
Quenya používá při tvoření slov značné množství předpon a přípon. Relativně málo slov se skládá pouze z holého kmenu. (Nicméně některé tvary jsou velmi staré; ne všechny koncovky uvedené níže byly skutečně používané v pozdní Valinorské nebo Exilové Quenye. Některé metody odvozování, které náleží spíše do primitivní elfštiny než do Quenyi jsou zanechány bez povšimnutí, přestože slovník Quenyi může obsahovat nástupce slov takto vytvořených.) Pokud se rozhodnete používat níže uvedené předpony a přípony ke tvoření slov, musíte dát pozor na kombinace (obzvláště souhláskové) které nejsou v Quenye povoleny.

Zájmena

8. května 2007 v 20:33 | Tia

Zájmena

Zájmena byla vždycky problémem. Je zde mnoho nejasných bodů a celý systém je ještě zmatenější tím, že Tolkien jej opakovaně přepracovával. Systém zde načrtnutý je sestavený z mnoha zdrojů a obsahuje jak extrapolace tak opravy a několik nevyvratitelných termínů. V žádném případě si nemyslím, že stoprocentně odpovídají Tolkienovým konečným záměrům.

Příčestí

8. května 2007 v 20:32 | Tia

Příčestí

Přídavné jméno

8. května 2007 v 20:31 | Tia

Přídavné jméno

Mnoho přídavných jmen v Quenye končí na samohlásku a: laiqua - zelený, alassëa - šťastný (z alassë - štěstí, blažený pocit), númenya - západní (z númen - západ), vanya - krásný, světlý, morna - černý, melda - drahý, milovaný.

Člen

8. května 2007 v 20:28 | Tia

Člen

Quenya má určitý člen i = anglické the, např. i eleni - hvězdy (thestars) v Namárië. Není v ní žádný výraz pro neurčitý člen, jako je anglické a, an; nepřítomnost členu i obyčejně naznačuje, že jde o podstatné jméno neurčité: elen - hvězda musí být v angličtině přeloženo "a star" (v češtině je to v podstatě jedno), protože anglická gramatika si žádá člen, jako ve slavném pozdravu Elen síla lúmenn' omentielvo - "hvězda svítí na hodinu našeho setkání" (a star shines at the hour of our meeting). Ale někdy Tolkienovy překlady uvádí člen the přestože v originální frázi žádné i není, např. první řádky Namárië: Ai! Laurië lantar lassi... - "Ach! Zlaté padají listy..." (Ah! like gold fall the leaves...), spíše než jen "some leaves".

Příslovce

8. května 2007 v 20:27 | Tia

Příslovce

Příslovce se nejspíše tvoří přidáním koncovky - k přídavnému jménu, jak určíme z jediného ověřeného případu anda - dlouhý, andavë - dlouze. Podobně můžeme vytvořit sintavë - krátce ze sinta - krátký. Koncovka se může přidávat i k podstatným jménům: sercevë - krvavě; doslova "jako krev", neboť slovíčko ve znamená "jako".

Přehled pádových koncovek v Qenye

8. května 2007 v 20:26 | Tia
Singulár
Plurál
Plurál partitiv
Duál
Nominativ
---
-r nebo -i
-li
-t nebo -u
Akuzativ
prodl. konc. samohl.
-i
-lí
prodl. konc. u na ú
Dativ
-(e)n
-in
-lin
-nt nebo -en
Genitiv
-o
nom. pl. + -on
-lion
-to
Posesiv
-(e)va
-iva
-líva
-twa
Lokativ
-(e)ssë
-(i)ssen
-lissë(n)
-tsë
Alativ
-(e)nna
-(i)nnar
-linna(r)
-nta
Ablativ
-(e)llo
-(i)llon nebo -(i)llor
-lillo(n)
-lto
Instrumentál
-(e)nen
-(i)nen
-línen
-nten
Respektiv
-(e)s
-is
-lis
-tes

Čísla

8. května 2007 v 20:25 | Tia

ČÍSLA

Čísla v Quenye jsou singulár, plurál, plurál partitiv a duál. Singulár a plurál nepotřebují vysvětlení.

Pády

8. května 2007 v 20:24 | Tia

PÁDY

Více když klikneš na "celý"článek"

Podstatné jméno

8. května 2007 v 20:20 | Tia

Podstatné jméno

Podstatné jméno je v Quenye skloňováno v devíti nebo deseti pádech. (Quenya má také čtyři čísla, ale během uvádění pádů se budeme držet spíše singuláru.) Studující by se neměl nechat zastrašit vysokým počtem pádů, protože kde náš jazyk používá předložku před podstatným jménem, tam Quenya dává přednost přidání koncovky; ještě bude zmíněno podrobněji.

Přidávání a zkracování

8. května 2007 v 20:19 | Tia

Přidávání a zkracování

Z fonetických důvodů je často potřeba nějakou hlásku přidat či jinde odebrat. Kvůli častému používání první osoby čísla jednotného se koncovka -nyë zkracuje na pouhé -n, tedy tulinyë = tulin.

Syntax

8. května 2007 v 20:18 | Tia

Syntax

O větné skladbě se toho také moc neví, neboť se v různých básních liší. Existuje ale jistá představa, která se podobá syntaxu v angličtině nebo češtině: red book - červená kniha - carnë parma. Stejně tak ve větách oznamovacích je pořadí slov PODMĚT-PŘÍVLASTEK-PŘEDMĚT: A woman reads a book. - Žena čte knihu. - Nissë cenda parma.

Negace

8. května 2007 v 20:17 | Tia

Negace

Negace je tvořena předponou ú-, která vyjadřuje přesný opak: vanima - krásný X úvanima - ošklivý.

Základní fonologie

8. května 2007 v 20:15 | Tia

Quenya - Starý jazyk

Také psáno: Qenya, Qendya, Quendya
Také zvána: Vznešená elfština, Vznešená řeč Noldor, Stará řeč, řeč elfů z Valinoru, Elfí latina, Valinorština, Avallonština, Erresëjština, parmalambë (knižní jazyk), tarquesta (vznešená řeč), Nimriy^e ( ad^unajsky), Goldórin nebo Goldolambë (telerijsky), Cweneglin nebo Cwedhrin (trpasličí řečí)
 
 

Reklama