Reiki

O reiki

1. února 2008 v 17:10 | Tia
Reiki je přírodní a celkem jednoduchá technika předávání léčivé energie přikládáním rukou dárce na příjemce, a může se ji naučit téměř každý.

Lidský život závisí na "palivu" - životní energii v nás. Tu získáváme sami pomocí potravy, správného dýchání a zdravého životního stylu. Při špatné životosprávě a nezdravém životním stylu energie ubývá. Čerpáme-li energii nekvalitní nebo dokonce negativní, naše orgány strádají, vypovídají funkci a dochází k poškození organismu. A právě reiki nám pomůže energii obnovit.
Přestože účinky léčby dosud řada lidí považuje za důsledek působení psychiky v duchu "víra tvá tě uzdravila", pozitivní výsledky jsou jednoznačné. Reiki citlivým přístupem přináší klid a harmonii tělu, mysli a duši. Její pomocí lze harmonizovat i auru, čakry a celý energetický systém člověka. Energie, se kterou při této metodě pracujeme, má vlastní inteligenci. Ona sama "ví", co je pro nás dobré a kde je tato energie potřeba. Někoho bolí koleno, ale tato bolest může být způsobena problémem s páteří. Proto můžeme ruce klidně přiložit na koleno, a o vše ostatní už se postará energie sama. Ten, kdo s touto energií pracuje hodně dlouho, ji i vidí, takže vám může dokonce říct, kam "teče".

Jak si vybrat mistra
Schopnost přijímat a předávat univerzální energii reiki lze dosáhnout iniciací na kurzech, kde pod vedením mistra dojde k vyladění energetických center v těle (čaker), které vytvoří otevřený kanál, jímž může energie proudit tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Dojde ke spuštění detoxikačního a sebeuzdravovacího procesu, a tím i k posílení imunitního systému.

Pokud se chce někdo stát prostředníkem pro příjem reiki energie, musí nejdříve kontaktovat mistra reiki. Jeho volba je velice důležitá a rozhodně bychom ji neměli podcenit, protože špatný mistr víc uškodí, než pomůže. A podle jakých kritérií vybírat? Jednou z možností je internet, ale v množství adres není snadné se orientovat. Stránky by rozhodně neměly působit příliš komerčně. Ledacos napoví i fotografie, informace o tom, jak se mistr dostal k reiki léčení, jak dlouho ho provozuje a jaké má zkušenosti. Když mu napíšete nebo zatelefonujete, měl by se s vámi sejít ještě před samotným zasvěcením. Nebudí-li ve vás důvěru, hledejte dál. Při výběru může pomoci i zkušenost někoho důvěryhodného z vašeho okolí. (pozn. red. Osvědčeným mistrem reiki, je Teta Kateřina www.tetakaterina.cz)

KDE REIKI POMÁHÁ
Klasickou medicínu doplňuje tím, že řeší i psychické příčiny nemocí. Princip této terapie je založen na přenášení univerzální životní energie, která je všude kolem nás, pomocí rukou. Na reiki příznivě reagují nejen dospělí, ale i děti a lze ji aplikovat i na zvířata a rostliny. Pomáhá při běžných onemocněních, urychluje hojení a tlumí bolest. Je užitečná k sebepoznání, rozvíjí citlivost a intuici. Lze ji dobře spojovat s dalšími uvolňovacími metodami, například s masáží, která je pak účinnější.

LÉKAŘE NENAHRADí
Techniku je možné kombinovat se všemi klasickými i alternativními léčebnými metodami. Při léčení reiki se však nesnažte neodborně nahradit lékaře. Metoda v žádném případě nemůže zastoupit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok. V těchto případech může být s úspěchem použita pouze jako doplňková terapie

UŽ BUDDHA A JEŽÍŠ
Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před
naším letopočtem. Tuto metodu přírodního uzdravování znovuobjevil počátkem 20. století japonský lékař Mika Usui. "Rei" znamená v japonštině životadárný či vesmírný a "ki" značí energii a sílu. Jde o doplňkovou metodu klasické medicíny, která nám může ukázat cestu k uvolnění, harmonii a klidu.

Tajemný proces
Při předávání reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání reiki je prý biomagnetické pole předávajícího 1000krát větší než za normálních okolností.

Jak dojde k zasvěcení
Mistr na vás přiloží ruce a během krátkého okamžiku vám předá schopnost přijímat reiki energii. Další inicializací vám aktivuje různé čakry - energetické dráhy. To vše je potřeba dělat v určitém pořadí a mezi jednotlivými inicializacemi je nutné dodržovat časový odstup o délce asi několika měsíců. Celý proces zasvěceníje rozdělen do nejméně tří částí. Jsou nazývány reiki I, reiki II, reiki III. Pokud vám váš mistr nabízí hned několik stupňů najednou, jděte jinam. Urychlená inicializace může celý proces zasvěcování zhatit a léčivá energie přijde nazmar.


Svět si tvoříme svojí myšlenkou

5. ledna 2008 v 19:28 | Tia

Tato věta zní jako fantazie. Ale zamyslete se :
1. Když máte radost zdá se vám celý svět příjemný i když prší?
2. Když jste rozzlobeni, zdá se vám vše nepříjemné i když svítí sluníčko?
3. Když se na někoho usmějete, usměje se většinou také.
4. Když se na někoho zamračíte, i on se většinou zamračí.
Takhle se projevuje polarizování energie v životě. Energie, jakou vysíláme do svého okolí přitahuje energii stejného náboje - protože jádrem s opačným pólem jsme mi sami.
Tento princip můžeme používat k vědomému řízení svého života. Mohu si přát co potřebuji a když budu věřit, že se mé přání splní- budu vysílat pozitivní energii svého očekávání - není důvod aby se nesplnilo. Nesmím ho ale rušit negativní energíí. Např. nesmím pochybovat, že si to zasloužím, nebo že to bude takové jaké jsem chtěl(a). Je to jako v matematice - mínus se sečte s plusem a výsledek je nula. Svojí energiíí pochyb jsem "vymizíkoval(a)" energii očekávání a proto se nestane nic.
Příklad :

A

+ má mne rád(a)
kruh.gif (2567 bytes)
- stejně vybere něco jiného než se mi líbí
+ zasloužím si to

- včera jsem ho(ji) naštval(a)- proč by mi to dával
PŘÁNÍ
dostanu dárek

Tři mínusy "vymizíkovaly" dva plusy. Nedostanu nic
Příklad :

B

+ je hodný(á)
kruh.gif (2567 bytes)
- včere jsem ho naštval(a)
+ má mne rád(a)+ zasložím si to


Jeden mínus nestačí "vymizíkovat" tři plusy a dárek dostanu.
Čím víc plusů zůstane, tím dřív se mé přání vyplní.
Mínusem je vše, co nám stáhne svaly - strachem se schoulíme, odporem se zamračíme a pod.
Plusem je vše co nám vykouzlí úsměv nebo příjemný pocit.
Tak si mohu přivolat nejen dárek, ale i zdraví, peníze, přítele - prostě cokoli si vymyslím.
Co je člověk schopen vytvořit ve své mysli, to dříve nebo později vytvoří prakticky. Vše čeho je lidská mysl schopna, je možné stvořit. Je to vždy síla myšlenky, která je skutečnou tvůrčí silou.

Proč energie léčí

5. ledna 2008 v 19:24 | Tia
Proč energie léčí? A jak?
Nejdřív se vrátíme ke školní fyzice. Ve škole jsme se učili, že základem každé hmoty je atom. Z atomů jsou stoly i židle, z atomů je celý dům a z atomů jsou hvězdy. Atomy vyplňují i prostor mezi hvězdami a z atomů je i člověk.
http://s94958815.onlinehome.us/angryastronomer/atom-with-electrons.gif
Ve škole jsme se také učili, že atom je složený z jádra a částic, které okolo tohoto jádra obíhají. To co drží tyto částice u jádra je energie. To, že počet částic a to jestli jsou nabity kladně nebo záporně určuje, zda se jedná o atomy vodíku nebo diuteria teď nepotřebujeme rozvádět. Pro naše poznání je důležitá energie, která tyto částice drží u jádra a nedovolí jim uniknout. Stůl zůstává stolem a nezmění se na hromadu uhlí. Tato energie drží pohromadě celý vesmír tak jak ho známe, tak jak byl stvořen.
Je potřeba obrovského úsilí, aby člověk oddělil částice od jádra - pak se uvolní obrovská energie. Tuto energii člověk použil nejdřív k ničení. Později se naučil ji používat i jinak. Je to nejsilnější energie jakou člověk poznal.
http://www.kastro.cz/ks/obrazky/tabule/magnety2.jpg
Abysme si mohli představit jak taková energie funguje, představme si magnety. Jeden magnet představuje jádro a další jsou částice. Všichni víme, že magnet je polarizovaný, že jedna strana je nabitá kladně a druhá záporně. Přitahují se jen opačně nabité konce. Zkuste k sobě přiblížit stejně nabité a ucítíte jak se odpuzují. Tělo člověka - a stejně tak jakýkoli předmět - je shluk jader a částic, které u sebe drží polarizovaná energie. Jakmile jakákoliv částečka našeho těla změní svou polaritu, naruší vazby celého organismu. Tak vzniká nemoc.
Protože nemoc je vlastně narušená energetická vazba mezi jednotlivými částicemi těla je logické, že uvedení těchto energetických vazeb do původní podoby znamená vyléčení.
Energetické vazby se snažíme měnit pomocí různých prostředků. Lékaři nám předepisují léky - ty některé vazby obnoví a jiné naruší. Bylinář použije bylinné směsi. Léčitelé používají krystaly, barevná světla, obrazy, potravinové doplňky.... Všichni se museli dlouho učit, jak který prostředek působí a snaží se aplikovat to co poznali dřív, na to co řeší teď.
Pak je zde stále početnější skupina lidí, kteří používají reiki. Reiki je japonské slovo pro energii. Tito lidé tedy používají k obnovení správných energetických vazeb energii. Já osobně použiji na hedvábné šaty raději hedvábnou nit a ne provaz.
A tím se vracíme na začátek. Celý vesmír je z atomů. Atomy tvoří polarizovaná energie. To znamená, že celý vesmír tvoří polarizovaná energie. Je všude kolem nás. Stačí ji vnímat a nasměrovat tam, kde je potřeba. Jak, to se učí reikisté na seminářích pod vedením vyškoleného mistra.

Co je to reiki?

5. ledna 2008 v 19:14 | Tia

Kdy je Reiki vhodné?

  • Při onemocněních a zraněních.
  • Před a po operaci k posílení organismu.
  • Obnovuje tok energie v těle.
  • Při narušení psychického stavu, stresu a únavě.
  • Vhodná po chemoterapiích, či otravách k obnovení imunity organismu
Reiki je staré japonské umění léčby přikládáním rukou terapeuta, které znovu objevil Mikao Usui koncem 19. století.
Reiki blahodárně působí na celý lidský organismus. Odblokovává čakry, aktivuje energetické dráhy v těle, stimuluje imunitní systém a spouští samoléčebné a regenerační procesy u orgánů, které to aktuálně potřebují.
Harmonizuje psychický stav , uvolňuje napětí, stres a vnitřní neklid.
Podporuje léčebný proces, mírní bolesti, pomáhá při překonávání překážek a rozvoji osobnosti.
Terapii reiki lze kombinovat se všemi ostatními léčebnými technikami. Nenahrazuje v akutních stavech lékaře.

http://www.haysalud.com/mambo/images/stories/reiki.jpg
 
 

Reklama