Živly

Akáša (éter)

2. října 2008 v 21:47 | Tia
Tento živel proniká všemi ostatními, není dotčen ani časem ani prostorem. Je první a poslední, všechno stvořil a není podroben žádné polaritě. Je vším a ve všem.

Voda

2. října 2008 v 20:40 | Tia
Voda působí jako oheň v oblasti jak jemné, tak hrubé hmoty. Pozitivní princip stálosti, udržování života, výživy a očisty má protiklad v negativním principu rozkladu a rozpadu.

Oheň

2. října 2008 v 20:32 | Tia
Z praducha povstal první živel oheň. Působí v rovině jemné, ale i hrubé hmoty. Symbolizuje teplo, rozpínání a jsoucnost světla. Podle zákonitostí polarity znamená pozitivní aspekt ohně - obnovu, tvoření a plození. Negativní stránkou jsou rozbíjení, ničení a rozplynutí.
 
 

Reklama